Livios: Bouwen aan morgen


CDR

  Lid sinds 14/04/2016

 • Andere particulier
 • Lid sinds 14/04/2016
 • 3 vragen gesteld
 • 10 vragen beantwoord
 • 1 vraag goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 6 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


CDR
 • Andere particulier | Woont in HEMIKSEM
Privébericht

Geschiedenis

1 2 · Volgende

Schade aan huurwoning

7 reacties ·

Reactie van CDR

De vorige reacties houden allemaal steek.

Bijkomende raad : maak foto's van de schade en verloedering, belangrijke bewijzen.

Vergoeding syndicus

9 reacties ·

Reactie van CDR

Ricky2

Hetzelfde als bij jullie gebeurt op vele plaatsen, o.a. ook bij ons. Heb al dikwijls gezegd de nieuwe wetten zijn er voor de vrije beroepen hun kas te spekken, en de VME's armer te maken.

Normaal moet uw syndicus het contract naleven. Maar uw laatste 2 paragrafen illustreren de werkelijkheid

zij volgen gewoonweg hun eigen syndicus rules. Hun organisaties keken ernaar en deden niets.

Lek terras

2 reacties ·

Reactie van CDR

De verzekering moet de gevolgschade betalen aan de onderbuur.

Het lek zelf; waarschijnlijk door een lekkage of scheurtje in de waterkering ( roofing ) is volledig ten laste van de VME. Verouderde roofing of ? De terrasbekleding is voor zijn eigen rekening; behalve indien de waterkering vervangen, vernieling van de terrasbekleding vereist; dat is dan ook voor de VME.

Zoveelste probleem met de syndicus

Reactie van CDR

Beste Ricky2,

Een forum dient om vragen te stellen en die zijn niet vervelend. Want in de meeste VME's is het ellende.

Belangrijke vraag : heeft de A.V. kwijting gegeven aan de syndicus. Indien ja dan zijn de ME's akkoord met zijn boekjaar. De R.C. moet bij vastgestelde inbreuken de syndicus aanschrijven, de RVME en de ME's op de hoogte brengen. Reservefonds komt op een apparte bankrekening.

Als de R.C. de boekhouding al niet goedkeurt, dan zou het ook logisch zijn om de syndicus geen kwijting te geven. Indien zijn opmerkingen juist zijn, dan moet de syndicus die aanpassen zo ook de individuele afrekeningen.

Verdeling der kosten moet gebeuren per quotiteiten en niet in gelijke delen. De R.C. en de RVME kunnen de syndicus aanschrijven en aanpassing of opheldering vragen. Indien geen reactie kunnen zij die geen kwijting hebben gegeven naar de vrederechter stappen BINNEN DE 4 MAANDEN na de A.V.

Heel belangrijk : gezamelijk de druk op de ketel houden van de syndicus.

Algemene vergadering verstoren

2 reacties ·

Reactie van CDR

Is de taak van de voorzitter van de vergadering, die deze in goede banen moet leiden. Ook de syndicus moet hier optreden. De voorzitter en de syndicus kunnen besluiten deze A.V. te stoppen als het echt de spuigaten uit loopt en een normaal verloop niet gegarandeerd kan worden. Een nieuwe A.V. vastleggen.

Natuurlijk is het raadzaam om na te gaan waarom deze eigenaar   verzuurd is.

Décharge van de rekeningen.

1 reactie ·

Reactie van CDR

Natuurlijk kan de rekencommissaris  décharge krijgen en de syndicus niet. Als de rekencommissaris zijn taak naar behoren heeft vervult en de boekhouding nauwkeurig heeft nagekeken en de gebreken, fouten heeft gemeld welke  hij heeft vastgesteld. De syndicus is altijd alleen verantwoordelijk voor zijn beheer. De rekencommissaris moet inbreuken melden aan de VME en de RVME en ook aan de syndicus. Hij moet fouten en inbreuken wel vermelden in zijn jaarverslag. Indien de A.V. vindt dat de rekencommissaris zijn opdracht naar behoren heeft vervuld, dan is décharge een logisch gevolg. 

Overboeken naar het volgende boekjaar

Reactie van CDR

Beste Ricky 2,

Boekjaar 2016-2017 is volgens mij besproken op de A.V. 2017. Daar is voor deze hoogst waarschijnlijk kwijting gegeven. Dus kan daar niets meer aan gewijzigd worden. Bovendien kan men niet van 2017-2018 terugboeken naar een vorige afgesloten boekjaar. Dit ruikt heel onfris. Waar zitten jullie rekencommissaris en de RVME ?? Doen zij hun taak of is het slechts schijn ?

Facturen (bv. verzekeringen, onderhoudscontracten ) kunnen lopen over 2 boekjaren. Dan worden zij einde periode gesplitst in overlopende rekeningen, wat correct is vermits het kosten zijn die 2 boekjaren omvatten, en tevens een impact hebben op de begroting. In het eerste boekjaar in mindering en daarna teruggezet in het nieuwe boekjaar.

Indien jullie bezwaren hebben tegen deze werkwijzen van de syndicus, absoluut geen décharge/kwijting geven. Zou toch eens ernstig overwegen om een bekwame commissaris der rekeningen aan te stellen.

Dit is hoegenaamd geen koosjere handelswijze.

WAT MOETEN WIJ DOEN MET DIE SYNDICUS ?????

Reactie van CDR

Beste Ricky 2,

Na elke controle van een keuringsfirma ontvangt de syndicus een verslag. Dit verslag moet hij ook voorleggen aan de onderhoudsfirma. Hij moet er op toezien dat de opmerkingen door de onderhoudsfirma worden opgelost.

De vuile schachtput is een onderhoudselement voor de onderhoudsfirma. Deze voert die normaal uit.

In jullie geval zijn de syndicus en de onderhoudsfirma in fout. Syndicus voert zijn taak niet uit, en de onderhoudsfirma voert zijn onderhoudscontract niet uit.

Ook de RVME treft hier schuld, zij is het wettelijke controlerorgaan in de VME die moet toezien dat de syndicus zijn job doet. Indien niet moet zij de syndicus aanschrijven en in gebreke stellen voor het niet uitvoeren van zijn opdracht. Dus moet jullie RVME de syndicus op zijn deontologische plichten wijzen en deze laatste moet de onderhoudsfirma de opkuis laten doen in het kader van het contract. Ik denk niet dat jullie offertes moeten opvragen ( gezien taak syndicus ) en normaal inbegrepen in het onderhoudscontract.

MVG

Slecht beheer syndicus

5 reacties ·

Reactie van CDR

De appartementswet ken ik niet maar wel de wet op de medeëigendom.  Kijk al eerst wat er in de basisakte staat qua wanbetalingen.  Normaliter staat de door de syndicus te volgen procedure en vorderingskosten daarin beschreven.  (Aanmaningen vervolgen invordering via gerechtsprocedure).  Als de syndicus er een zootje van maakt doen wat hogerop beschreven staat.  

Je moet wel vrede nemen met het gegeven dat beheer van gebouwen door een syndicus geld kost.  Alles moet immers betaald worden. 

1 2 · Volgende