CDR

Lid sinds 14/4/2016

  • Andere particulier
  • 3 vragen gesteld
  • 16 vragen beantwoord
  • 5 vragen goed beantwoord
  • 10 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
CDR Andere particulier Privébericht

Geschiedenis

Reactie van CDR

Deze kosten moet de syndicus verhalen op de vorige eigenaar.

Vraagje : wat bedoelt u met een jaarlijkse afrekening mooi pro rata volgens het boekje afgerekend ?

Enige klaarheid hier omtrent, zou een beter inzicht scheppen.

Bekijk
Reactie van CDR

Ben het eens met Kris M

Hopelijk heeft de syndicus een renovatielening afgesloten = verminderde intrest%

VME kan geen borg staan, is ook niet nodig bij deze lening. 

Eigenaars die hun aandeel in de lening+intresten niet betalen; kunnen wel door de syndicus aangemaand en desnoods rechterlijke invorderingen, of deurwaarder.

Iedere eigenaar kan apart zelfs een premie aanvragen ( afhankelijk van het inkomen ) en volgens zijn aandeel in de VME. Moet persoonlijk angevraagd worden ( via Gemeentebestuur ); syndicus kan dit niet gezien het privatief is.

Bekijk
Reactie van CDR

Voor deze laatste info, sluit ik mij aan bij de reactie van Kris M.

Om het dak na te zien of naar de dakgoot te kijken; daar zou ik persoonlijk niet moeilijk doen als het gemeenschappelijk betreft, want dat is ook in uw voordeel. Private werken moeten de private eigenaars hun voorzorgen nemen. En is het aan u om te beslissen of u het toelaat of niet.

Natuurlijk zijn er dringende gemeenschappelijke ingrepen om schade aan de gemeenschappelijke delen te voorkomen of in noodgevallen; is het best om de toegant te verlenen. Is ook in uw voordeel. En in dit geval kan men u desnoods in gebreke stellen. Dus niet voor gewone zaken of werken in de long run; dat zijn geen noodgevallen.

Groetjes

Bekijk
Reactie van CDR

Een eigenaar van enkel een ondergrondse garage ( kelderverdieping tot waar de lift komt ) draagt enkel bij in de gemeenschappelijke kosten van die kelderverdieping. Hij mag dan ook de lift niet gebruiken. Hij moet de garages verlaten langs de garagepoort en uitgang. Hij draagt wel bij in de gemeenschappelijke kosten ( zoals tuin, opritten en afritten, blokpolis, dak, gevel ... )

Indien eigenaar van een appartement mag hij wel de lift gebruiken.

Bekijk
Vervangen van syndicus
5 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van CDR

Als ik het artikel 2 van het contract goed lees; is het contract getekend en afgesloten in de tweede helft van januari 2020 volgens beslissing A.V. Ik kan verkeerd zijn maar dan is het contract volgens mij ongeldig. Beslissing met terugwerkende kracht van 3.5 jaar ??

De visie van Meester Clabots is correct.

Bekijk
Schade aan huurwoning
7 reacties · · #Verhuren
Reactie van CDR

De vorige reacties houden allemaal steek.

Bijkomende raad : maak foto's van de schade en verloedering, belangrijke bewijzen.

Bekijk
Vergoeding syndicus
9 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van CDR

Ricky2

Hetzelfde als bij jullie gebeurt op vele plaatsen, o.a. ook bij ons. Heb al dikwijls gezegd de nieuwe wetten zijn er voor de vrije beroepen hun kas te spekken, en de VME's armer te maken.

Normaal moet uw syndicus het contract naleven. Maar uw laatste 2 paragrafen illustreren de werkelijkheid

zij volgen gewoonweg hun eigen syndicus rules. Hun organisaties keken ernaar en deden niets.

Bekijk
Lek terras
2 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van CDR

De verzekering moet de gevolgschade betalen aan de onderbuur.

Het lek zelf; waarschijnlijk door een lekkage of scheurtje in de waterkering ( roofing ) is volledig ten laste van de VME. Verouderde roofing of ? De terrasbekleding is voor zijn eigen rekening; behalve indien de waterkering vervangen, vernieling van de terrasbekleding vereist; dat is dan ook voor de VME.

Bekijk
Reactie van CDR

Beste Ricky2,

Een forum dient om vragen te stellen en die zijn niet vervelend. Want in de meeste VME's is het ellende.

Belangrijke vraag : heeft de A.V. kwijting gegeven aan de syndicus. Indien ja dan zijn de ME's akkoord met zijn boekjaar. De R.C. moet bij vastgestelde inbreuken de syndicus aanschrijven, de RVME en de ME's op de hoogte brengen. Reservefonds komt op een apparte bankrekening.

Als de R.C. de boekhouding al niet goedkeurt, dan zou het ook logisch zijn om de syndicus geen kwijting te geven. Indien zijn opmerkingen juist zijn, dan moet de syndicus die aanpassen zo ook de individuele afrekeningen.

Verdeling der kosten moet gebeuren per quotiteiten en niet in gelijke delen. De R.C. en de RVME kunnen de syndicus aanschrijven en aanpassing of opheldering vragen. Indien geen reactie kunnen zij die geen kwijting hebben gegeven naar de vrederechter stappen BINNEN DE 4 MAANDEN na de A.V.

Heel belangrijk : gezamelijk de druk op de ketel houden van de syndicus.

Bekijk
Reactie van CDR

Is de taak van de voorzitter van de vergadering, die deze in goede banen moet leiden. Ook de syndicus moet hier optreden. De voorzitter en de syndicus kunnen besluiten deze A.V. te stoppen als het echt de spuigaten uit loopt en een normaal verloop niet gegarandeerd kan worden. Een nieuwe A.V. vastleggen.

Natuurlijk is het raadzaam om na te gaan waarom deze eigenaar   verzuurd is.

Bekijk