cdc

Lid sinds 8/6/2017

  • Verbouwer
  • 2 vragen gesteld
  • 6 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 2 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
cdc Verbouwer

Geschiedenis

Onze aannemer leverde ongelooflijk knoeiwerk.   We schakelde de verzoeningscommissie in, om te bemiddelen.    De neutrale expert die gestuurd werd om de schade ter plaatse te komen inschatten, gedroeg zich volgens ons niet deskundig en ook niet neutraal.   (we zullen jullie het lange choquerende verhaal besparen, maar we kunnen wel volledig vertellen en aantonen hoe dit plaatsbezoek verlopen is!) 

We dienden kort na dat plaatsbezoek een klacht over de manier waarop deze procedure verlopen was in bij de verzoeningscommissie.    We vroegen om een andere expert, of om een bijkomende expert aan te stellen.   Het antwoord liet even op zich wachten en kwam uiteindelijk tegelijkertijd met het verslag van die zogenaamde "expert".     Er werd ons gezegd dat men de expert om uitleg had gevraagd.   Het antwoord bleef uit.    Later telefoneerden we met de voorzitter van de verzoeningscommissie, die raadde ons aan om uitstel te vragen aan de expert, en ondertussen zou hij nogmaals om uitleg vragen over wat er gebeurd was.   Uiteindelijk hebben we nog steeds geen antwoord gekregen op onze vraag of datgene wat er tijdens dat plaatsbezoek gezegd en gebeurd was wel normaal en deskundig en neutraal was.     

Men raadt ons nu aan om toch op de inhoud van het verslag in te gaan (en om over de procedure zoals ze gelopen is verder te zwijgen ?)  

Is er een instantie of een persoon, of een aanspreekpunt, waar wij met onze klacht over deze expert terecht kunnen ?   Het is juist van deze expert dat wij een correcte en deskundige, neutrale behandeling verwacht hadden.     (eindelijk rechtvaardigheid, na al dat geknoei en na al de leugens van onze aannemer..., daar hadden we op gehoopt)

Wie heeft er ervaring of kennis over de mogelijke klachtenprocedure tegen wat er tijdens de behandeling van onze klacht gebeurd is ?   Wie kan ons hierin evt wat raad of advies geven?

Bekijk
Reactie van cdc

Beste Charel,

Wij hebben doorheen onze verbouwing zeer veel overlegmomenten georganiseerd met deze buren, net omdat het zo'n moeilijke mensen zijn.    Soms met de aannemer erbij, soms met de architect erbij.   Over de dakaansluiting hebben we zeker 3 keer samengezeten, wij hebben uiteindelijk een papier ondertekend dat wij 30 jaar lang garant zouden staan voor moesten er evt lekken komen.    (wij zijn altijd te goed, die mensen lopen zo over ons heen, zoals ze ook nu weer flaggrant deden)   Toen de isolatiefirma hier was kwam de buurman die isolatieman heel onbeleefd in zijn gezicht uitmaken...

Ons lijkt die dakafwerking van enkele jaren geleden ook niet zo goed gebeurd te zijn, maar zo technisch zijn we nu ook weer niet, dat wij op de hoogte zijn van hoe een dak normaal gezien moet afgewerkt worden.    Ik weet dat de aannemer toen, ongeveer alles heeft gedaan om maar niet aan het dak van de buren te moeten raken.    (en nu doet hij zowat het tegenovergestelde naar ons toe : ondanks dat wij gevraagd hebben om niet aan ons dak te raken tot er overleg zou zijn geweest, slijpt hij gewoon onze pannen af en werkt hij de daken op een zeer vreemde manier aan elkaar.    Wij denken eraan om de aannemer toch voor de verzoeningscommissie bouw op te roepen, vermits hij nog enkele fouten niet heeft rechtgezet.   En wij hadden alles altijd stipt betaald, behalve op het laatste 500 €, die stond nog open tot hij het dak had komen afwerken aan de veluxen en aan de andere zijkant.   (dat was zo afgesproken bij de oplevering)

Tijdens onze verbouwingswerken, heeft mijn man heel wat fouten van de aannemer, met eigen handen opgelost.   Zo was hij twee balken vergeten steken, die de twee gordingen moesten ondersteunen.   Hij vond het waarschijnlijk genoeg dat ze op de osb van het houtskelet steunden.   Wij ontdekten dit per toeval, toen we gaten boorden om cellulose in te blazen.   Hij bleef toen zeggen dat hij die balken er wel gestoken had.   We hebben toen de buitenkant van het houtskelet terug opengemaakt, men mijn man heeft toen maar zelf die balken gestoken.    Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan over grove fouten die uiteindelijk door onze oplettendheid werden opgemerkt, en door mijn man zelf opgelost werden.   (omdat we medelijden hadden met de aannemer, die wel zijn best leek te doen, maar toch nog maar 30 jaar ofzo was)

Terug naar de recente dakwerken van onze buren : Omdat de buren hun bakgoot bleef zitten, en die kwam tot over de helft, heeft de dakwerker toen gewoon een heel stuk uit een dakpan uitgeslepen, en die dan aangewerkt met wakaflex.   Nu de bakgoot verdwenen is, blijven wij zitten met die kapotte dakpan, die hij wat gerepareerd heeft met wakaflex.    Rare manier van doen.

Wij hebben in deze kwestie : meermaals aangedrongen op overleg, we hebben dit overleg ook goed voorbereid, en uiteindelijk werden al onze pogingen genegeerd.    De buren vonden het altijd heel normaal dat wij met hen gingen overleggen toen wij aan het verbouwen waren, maar andersom gelden er blijkbaar andere regeltjes...   We zullen horen wat de vrederechter zegt, en starten ondertussen toch maar een dossier bij de verzoeningscommissie.   Jammer, we hebben onze energie eigenlijk nodig voor andere dingen, maar er moet hier maar eens komaf mee gemaakt worden.

Bekijk