Livios: Bouwen aan morgen


Buurtweg

  Lid sinds 30/07/2018

 • Andere particulier
 • Lid sinds 30/07/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 6 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 4 leden bedankt


Buurtweg
 • Andere particulier
Privébericht

Geschiedenis


Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Hugo C.

Als uw buurman het recht zou hebben om van die wegenis gebruik te  maken, zelfs al zou hij de enige begunstigde zijn, dan is daar volgens mij ook in vervat dat leveringen en diensten die bedoeld zijn voor uw buurman ook langs daar mogen passeren.

Maar de passage moet altijd in verhouding staan tot de oorspronkelijke gebruik. Als de buurman daar bv een autogarage zou openen en dagelijks  tientallen auto's en kamions over uw erf komen, is dat iets helemaal anders (in het kader van een erfdienstbaarheid).

Maar u noemt het al buurtweg, ik neem aan dat deze enkel voor uw perceelbreedte uw eigendom is, dat duid er op het terrein wel uw eigendom is maar de weg reeds van openbaar nut is en dan kan u daartegen niets ondernemen. Dus, is het effectief gekend als buurtweg op de gemeente of is het enkel een erfdienstbaarheid voor uw buur?

Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Charel

Als ik het goed begrijp is er in die woning geen bedrijf gevestigd, er wordt enkel dagelijks post afgeleverd door één man vanuit het bedrijf waar de bewoners werken. Ik denk niet dat je hiertegen een gegrond bezwaar kunt aantekenen.

Dat is immers totaal niet te vergelijken met het voorbeeld waarbij Hugo terecht zijn bedenkingen had.

Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

dit is aldus een contractuele erfdienstbaarheid.

Ik vrees dat u toegang / doorgang / moet verlenen in functie van het achterliggende perceel. Dit is geen recht dat aan personen zelf is toegekend. Deze erfdienstbaarheid kleeft aan het perceel ten gunste waarvan ze is gevestigd.

Het staat u altijd vrij eens te polsen of er in functie van hoffelijkheid, veiligheid of privacy maatregelen ter optimalisatie kunnen worden genomen... Ga hiermee omzichtig te werk, en denk vooraf ook even na over gebeurlijke onkosten en door wie die dan gedragen kunnen of moeten worden ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars