Livios: Bouwen aan morgen


BatensK

  Lid sinds 30/12/2018

 • Andere particulier
 • Lid sinds 30/12/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 0 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


BatensK
 • Andere particulier
Privébericht

Geschiedenis


Gebruik servitudeweg door andere partij

Sinds enkele maanden hebben we een conflict met een buur, aangezien het hier een drukke gewestweg is waar we aan wonenen keren we ons steeds achteraan op een servitudeweg. dat is een servitudeweg waar we geen eigenaar van zijn aanpalende aan een andere servitudeweg waar we op akte mede eigenaar van zijn. nu doet een van die eigenaars van de aanpalende weg moeilijk omdat we ons hier keren, deandere eigenaars hebben er geen problemen mee dat wij ons er keren. het ergste van het verhaal is dat achter onze woningen een vijver ligt en die mensen mogen er zich wel keren van onze lastige buur dus wij alleen mogen ons er niet keren als niet eigenaar.

Nu is onze vraag, kan hij dit alleen verbieden dat de andere partij er geen probleem mee heeft en kan hij dan ook enkel ons verbieden en de mensen die naar die vijver komen niet?

Gebruik servitudeweg door andere partij

Reactie van Luc Vandamme

MODALITEITEN VAN DE ERFDIENSTBAARHEID

Iedere erfdienstbaarheid moet restrictief worden ingevuld en uitgelegd, en dit op een doelgerichte en redelijke manier. Dit betekent dat - in geval van discussie - de omvang van een erfdienstbaarheid steeds moet worden getoetst aan de oorsprong van de erfdienstbaarheid.

Een erfdienstbaarheid heeft recht op al hetgeen noodzakelijk is om er gebruik van te maken. Zo omvat de erfdienstbaarheid om water te putten uit een bron van een ander, noodzakelijk een recht van overgang (art. 696 B.W.)

De eigenaar van een heersend erf mag zijn erfdienstbaarheid niet verzwaren (art. 702 B.W.). Hij heeft het recht om alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en behoud van zijn erfdienstbaarheid, doch dit op eigen kosten (art. 697-698 B.W.). De eigenaar van het lijdende erf mag dan weer niets doen om de erfdienstbaarheid te doen verminderen (art. 701 B.W.)

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren een einde nemen (art. 703-710 B.W.) Zo neemt de erfdienstbaarheid een einde in geval van vermenging van beide erven in hoofde van één en dezelfde eigenaar (art. 705 B.W.) en door het niet-uitoefenen van de erfdienstbaarheid gedurende 30 jaar (art. 706 B.W.).