Axel Decoster - Technivent

Lid sinds 6/5/2013

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 6 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 0 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Axel Decoster - Technivent Andere professioneel Privébericht

Geschiedenis

Warmtepomp of niet ?
11 reacties · · #Energie
Reactie van Axel Decoster - Technivent

De meerkost daar kan ik niet volledig volgen, aangezien de warmtepomp oplossing voor een gemiddelde woning meestal rond de 3000 Euro duurder is in aanschaf, maar wat je nadien meer dan terugverdient.

 

In de badkamer zou ik ook stralingswarmte via vloer- of wandverwarming aanraden of via een handdoekdroger of lage-temperatuurradiator.

 

Wat capaciteit betreft is 4 kw net voldoende mijns inziens, wel moet er nog een 2 à 3 kW extra voorzien worden voor het sanitair warm water.

Met de Samsung warmtepomp kan je bovendien op een en dezelfde buitenunit ook nog luchtunits aankoppelen wat de installatie eenvoudiger en goedkoper maakt.

 

Vanuit verwarmingsstandpunt moet deze klant niet bevreeds zijn, met vloerverwarming of lage-temperatuurs verwarming zal hij zijn woning kunnen opwarmen. Het plaatsen van een kachel/cassette is eerder emotioneel geïnspireerd (een vlammeke...), en niet noodzakelijk.

 

E40 is héél goed in huidige omstandigheden, ambitie van Europa is in 2020 richting energieneutrale woningen te gaan. Extra investeringskosten hiervoor wegen wel zwaar door tov de geringe winsten van een lager verbruik.

 

 

Bekijk
Ventilatie van Kine praktijk
3 reacties · · #Ventilatie
Reactie van Axel Decoster - Technivent

Wel als men het ARAB erbij neemt, moet men 30m³/h verse lucht voorzien per persoon, uw oppervlakte kan 3 personen huisvesten, is dus 90m³/h. Dit zijn de allerkleinste systemen op de markt, kostprijs is dus gering. Het aantal kanalen dat u nodig heeft zal ook niet zo overdreven zijn.

Een volledige installatie zal inderdaad wat geld kosten, maar het niet ventileren resulteert in de door u opgenoemde symptomen, kan men een prijs op een goede gezondheid zetten?

U kan zelfs een systeem D, laten aansturen op een CO² sonde, zo heeft u steeds het juiste debiet bij de gemeten vervuiling van de lucht, dit resulteert in een nog betere ventilatie en heeft als gevolg dat er minder energie zal nodig zijn om te ventileren. Uiteraard heeft zo een sonde ook een prijs.

Bekijk
Reactie van Axel Decoster - Technivent

Een volledig geruisloze ventilatie is helaas een utopie, wat voor de ééne storend is voor een ander niet hoorbaar.

Wel is het zo dat als men alle parameters in acht neemt die lawaai kunnen veroorzaken, men een uitermate stille ventilatie kan ontwerpen. 

Bij een lage energiewoning zou de voorkeur dienen uit te gaan naar een systeem D, bijkomend voordeel is dat u bij deze systemen kan kiezen voor een enthalpiewisselaar (vochtterugwinning). Dit is zeker aan te raden bij een houtskeletbouw, systemen zonder deze vochtterugwinning kunnen ervoor zorgen dat de woning te droog wordt, met als gevolg het "kraken" van de woning.

Indien men de volgende parameters in acht houdt bij het ontwerp van het systeem D kan men ervoor zorgen dat er een minimum is aan lawaai.

- de juiste snelheden aanhouden in het buizenstelsel (dit zal het ruisen tegen gaan)

- luchtdichte leidingen gebruiken (dit zorgt ervoor dat er geen lekken zijn in het buizenstelsel en dat er nergens een fluitend geluid optreedt)

- volgens de grafieken van de ventilatoren de juiste geluiddempers selecteren (alsook rekening houden met de omgevingsgeluiden van buitenaf, dit kan met een akoestische berekening bekomen worden)

- het leidingstelsel monteren met rubberen verdichtingen (dit neemt de trillingen weg die via de ventilatoren het buizenstelsel ingaan)

- degelijke montage door vakmensen (een berekening van een buizenstelsel mag nog zo goed gedaan worden, bij slechte montage wordt dit volledig teniet gedaan)

- ventilatoren kiezen die al ingekapseld zijn in een geluidwerende omhulsel (bij sommige systemen D staan de ventilatoren rechtstreeks in de te verplaatsen lucht, waardoor het geluid direct getransporteerd wordt in het buizenstelsel )

- systeem D kiezen dat al een lage NR waarde heeft (u zal merken dat er een overvloed is aan merken op de markt, elk met zijn sterke punten en zwakke punten)

- maak gebruik van kwaliteitsventielen, dit zijn de ventielen die ervoor zorgen dat er een minimum aan geluid is, de designventielen kunnen ervoor zorgen dat er lawaai optreedt.

 

Maar wat heel belangrijk is, is het volgende ga al met een voorontwerp van uw woning langs bij een vakman inzake ventilatie, zo kunnen er nog structurele aanpassingen gebeuren aan het gebouw, zodoende u het lawaai kan beperken tot een minimum. Niets is zo nefast voor lawaai, als het moeten toepassen van noodoplossingen omdat uw gebouw het voorziene leidingstelsel niet kan weerhuizen

www.technivent.be

Bekijk
Ventilatie bij verbouwing
3 reacties · · #Ventilatie
Reactie van Axel Decoster - Technivent

Uw vraag stelt een andere vraag op, namelijk zijn er toevoerroosters voorzien die zullen zorgen dat er verse lucht in de woning komt?

 

Bij ja, dan u kiezen om een C systeem te plaatsen, die zal instaan de aftuiging van de natte cellen. Hierbij kan u inderdaad opteren om de ventilatie vraaggestuurd te laten verlopen. Bv met een vochtsensor of aanwezigheidssensor.

 

Bij neen, dan is de oplossing een systeem D te voorzien, die zal instaan voor de toevoer van de verse lucht en de afvoer van de vervuilde lucht. Deze systemen zijn meestal uitgerust met een warmtewisselaar

 

www.technivent.be

Bekijk
omkasting van airco
3 reacties · · #Verwarming & koeling
Reactie van Axel Decoster - Technivent

 

Omkasten mag, maar er moet steeds voldoende lucht over het systeem kunnen gaan aangezien het de lucht is waaruit de warmte moet gehaald worden of waar de warmte moet aan afgegeven worden.

Bij een te laag luchtdebiet zal vooral de capaciteit van het systeem verlagen, maar bestaat er ook een kans dat het toestel in storing gaat.

 

Bekijk