Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 73 vragen beantwoord
 • 6 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 22 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7

Syndicus - mede-eigenaar

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

De appartementswetgeving zelf voorziet geen beperkingen of voorwaarden waaraan de aangestelde syndicus moet voldoen.

Wél is dit een beschermd beroep.

De titel van Syndicus is beschermd en dit wordt bewaakt door het BIV.

De regeling aldaar staat toe dat een mede - eigenaar, maar dan ook echt deze zelf, syndicus kan zijn. Voor het overige kan de syndicus zijn : een ingeschrevene bij het BIV of een vrij beroeper zoals een advocaat, landmeter, boekhouder die alleszins ook aan het toezicht van een tuchtorgaan onderhevig is.

Om op uw vraag te antwoorden aldus : NEEN.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN

Vorige · 2 3 4 5 6 7