Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 91 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

GEZAMELIJKE SCHOUW

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik ben hier geneigd de regels die voorzien zijn voor de gemene muur toe te passen, aangezien de scheiding tussen de twee schouwen in het verlengde ligt, zo lijkt het, van de gemene muur.

In dat geval zou u kunnen overeenkomen om bij helften de wederopbouw van het residu kunen bekostigen. U handhaaft immers het gedeelte, de andere buur "ontmantelt" het gedeelte en is verantwoordelijk voor de beschutting van het restant.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Blinde muur

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik repliceer even op uw eigen quotes :

Door deze blinde muur heeft mijn huurder minder lichtinval en het is absoluut niet aangenaam om langs je terras aan de zijkant een blinder muur te hebben. Ze hadden de achterste muren en het gabariet aldaar ook netjes kunnen laten aansluiten". 

> Minder lichtinval slaat op een burgerrechtelijke kwestie en in mindere mate op een "goede ruimtelijke ordening". De buur zal mogelijks zijn omgevingsvergunning verwerven, maar dit verschaft hem geen vrijbrief om burgerlijke rechten te miskennen (lichten en zichten ...) ...

Best dat de gebuur nu reeds in gebreke stelt zodat hij rekening kan houden met uw bezorgdheid en kan anticiperen, wil hij nadien niet voor de Vrederechter, misschien wel eerst een rechter in kort geding,  moeten verschijnen ...

"Ik meen hierdoor toch een soort van planschade te hebben."

> Planschade ontstaat na wijziging van een  Ruimtelijk uitvoeringsplan en niet na goedkeuring (gunning) van een ingediend bouwplan.

"Menen jullie dat het mogelijk is om hiertegen in beroep te gaan. Momenteel ligt het dossier van dit bouwproject nog ter discussie bij de Provincie Antwerpen en is nog niet definitief vergund. Eens dit wel zal gebeuren kan ik nog in beroep gaan, al dan niet".

> Uw zorgen situeren zich op burgerrechtelijk vlak, maar mits goed motivering en formulering kan een administratief beroep mogelijks nuttig zijn.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Stilzwijgende verlenging huurcontract

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik zou nog even nagaan of het contract inmiddels geregistreerd werd.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Betreft: Bouwvergunning

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit vind je inderdaad terug in

* verkavelingsvoorschriften

* RUP of (indien ouder) BPA

Astrid CLABOTS

Advocaat

Servitudeweg

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien de beplanting hinderlijk is, zijn er inderdaad mogelijkheden om te verzoeken hieraan te voldoen, desnoods via gerechtelijke tussenkomst of bemiddeling.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Moet de huurder worden ingelicht over de geplande verkoop van een villa (gezinswoning) met studio ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De huurovereenkomst is niet geregistreerd... Dit impliceert desgevallend - afhankelijk van het type en de duur van de huurovereenkomst - de mogelijkheid voor een huurder om zonder opzeg te vertrekken. Voor het overige zou ik nagaan in welke opzegmogelijkheden wet en overeenkomst voorziet. Dit kan ook nog afhankelijk zijn van het lot van de woning nadien : wordt deze verkocht ? zal deze afgebroken worden ? of zelf bewoond worden door de nieuwe koper ?

Het staat de verhuurder vrij zijn / haar eigendom over te dragen. Het is eerder aan de nieuwe eigenaar om hier mee om te gaan.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Scheimuur

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien uw gebuur nu niet kiest voor de gemeenmaking van dit hogere gedeelte, is dit muurgedeelte van u, privatief.

In een latere fase kan alsnog over gegaan worden tot gemeenmaking van dit gedeelte.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Forfaitaire aanrekening kosten syndicus

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Aan de antwoorden die gebaseerd zijn op de toepassing van de statuten wil ik absoluut geen afbreuk doen.

Evenwel is er een strekking die verdedigt dat de kosten van de syndicus uit deze kostenverdeling vallen, eenvoudigweg omdat men uit gaat van een individuele contractssluiting van elke mede eigenaar op zich me de syndicus om het aandeel in de gemene delen te beheren : contract weliswaar collectief afgesloten via de VME.

In de praktijk wordt deze piste het meest gevolgd...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Beslissing éénparigheid van stemmen op de algemene vergadering

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De herbestemming van de kavels is onderhevig aan een eenparige beslissing. Best dat dit gegeven gestemd wordt alvorens de eigenaar "kosten" besteed aan de omvorming.

Astrid CLABOTS

Advocaat

'Geldige vergunning' blijkt na verkoop al een tijd niet meer geldig

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een bouwvergunning is beperkt geldig in de tijd. Vraag is of u alsnog de gewenste vergunning kunt bekomen ... u zult volgens mij moeten aantonen dat u werkelijk schade lijdt doordat de voorgenomen plannen ook niet na hernieuwde aanvraag langer realiseerbaar zijn ... De kostprijs van de hernieuwde aanvraag zou wel een schadebedrag in uwen hoofde kunnen vertegenwoordigen ..

Astrid CLABOTS

Advocaat

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende