Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Afstand rookafvoerkanaal verwarmingsketel

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik lees met belangstelling de hoger vermelde vraagstelling met replieken. In het kader van appartementsgebouwen zal het u niet verwonderen dat dit een zeer actuele problematiek is.

Mij lijkt het cruciaal dat een technisch expert - als het kan zonder commerciële belangen - een verslag opstelt op basis van de toetsing aan de technische normen en gegevenheden. Met zo'n verslag kan een jurist (advocaat, Vrederechter, ...) nadien oordeelkundig uitmaken of er via gerechtelijk weg gedwongen maatregelen kunnen worden opgelegd. Juristen hebben van de technische gevolgen immers vaak weinig kaas gegeten ...

Indien overigens dit technisch verslag wijst op fouten die letterlijk van levensbelang zijn, is het misschien zelfs de hopen dat ook de buurman dit niet wenst en er een minnelijk akkoord tot stand komt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Vraag over het plaatsen van een schouw van een gaskachel/gashaard in een appartement

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Met veel interesse lees ik de technische uitleg en reacties.

Ik voeg hier van mijn zijde evenwel aan toe : Betreft het naburige appartement in één zelfde gebouw ? Had de buurman dan niet eerst, alvorens werken uit te voeren aan gemene delen (?), om toelating van de AV moeten verzoeken ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Functiewijziging van loods naar kantoor in agrarisch gebied

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wat zegt het Ruimtelijk uitvoeringsplan (soms nog het BPA) van dit gebied ?

Een functiewijziging is maar mogelijk wanneer de functie er überhaupt mag zijn...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Wie is verantwoordelijk voor ondergelopen kelder in een gebouw van 4 j oud ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik heb het toch ook moeilijk om zomaar te aanvaarden dat hier geen verantwoordelijkheid van een aannemer kan worden weerhouden ... de uitvoering lijkt niet deugdelijk te zijn geweest ...

Aangezien dit euvel verzakkingen te weeg kan brengen, zou ik wel kritisch uitzoeken of dit niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid valt ...

Uiteraard gaat de bouwpromotor niet spontaan melden dat zijn verantwoordelijkheid in het geding is of kan zijn ...

Zou uw blokpolisverzekeraar bereid zijn een expert te sturen om deze waterschade te onderzoeken ? Deze kan een indicatie naar de oorzaak toe formuleren, en daarop kunt u eventueel verder borduren ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

GEZAMELIJKE SCHOUW

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik ben hier geneigd de regels die voorzien zijn voor de gemene muur toe te passen, aangezien de scheiding tussen de twee schouwen in het verlengde ligt, zo lijkt het, van de gemene muur.

In dat geval zou u kunnen overeenkomen om bij helften de wederopbouw van het residu kunen bekostigen. U handhaaft immers het gedeelte, de andere buur "ontmantelt" het gedeelte en is verantwoordelijk voor de beschutting van het restant.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Blinde muur

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik repliceer even op uw eigen quotes :

Door deze blinde muur heeft mijn huurder minder lichtinval en het is absoluut niet aangenaam om langs je terras aan de zijkant een blinder muur te hebben. Ze hadden de achterste muren en het gabariet aldaar ook netjes kunnen laten aansluiten". 

> Minder lichtinval slaat op een burgerrechtelijke kwestie en in mindere mate op een "goede ruimtelijke ordening". De buur zal mogelijks zijn omgevingsvergunning verwerven, maar dit verschaft hem geen vrijbrief om burgerlijke rechten te miskennen (lichten en zichten ...) ...

Best dat de gebuur nu reeds in gebreke stelt zodat hij rekening kan houden met uw bezorgdheid en kan anticiperen, wil hij nadien niet voor de Vrederechter, misschien wel eerst een rechter in kort geding,  moeten verschijnen ...

"Ik meen hierdoor toch een soort van planschade te hebben."

> Planschade ontstaat na wijziging van een  Ruimtelijk uitvoeringsplan en niet na goedkeuring (gunning) van een ingediend bouwplan.

"Menen jullie dat het mogelijk is om hiertegen in beroep te gaan. Momenteel ligt het dossier van dit bouwproject nog ter discussie bij de Provincie Antwerpen en is nog niet definitief vergund. Eens dit wel zal gebeuren kan ik nog in beroep gaan, al dan niet".

> Uw zorgen situeren zich op burgerrechtelijk vlak, maar mits goed motivering en formulering kan een administratief beroep mogelijks nuttig zijn.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Stilzwijgende verlenging huurcontract

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik zou nog even nagaan of het contract inmiddels geregistreerd werd.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Wat met algemene delen die niet opgeleverd geraken in bouw die niet onder de wet Breyne valt

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Heeft u ooit voorbehoud gemaakt bij betrekking van het gebouw ?

Zijn er geschriften waaruit de omstandigheden blijken  ?

Is er een gerechtelijk vereffenaar aangesteld ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Betreft: Bouwvergunning

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit vind je inderdaad terug in

* verkavelingsvoorschriften

* RUP of (indien ouder) BPA

Astrid CLABOTS

Advocaat

Servitudeweg

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien de beplanting hinderlijk is, zijn er inderdaad mogelijkheden om te verzoeken hieraan te voldoen, desnoods via gerechtelijke tussenkomst of bemiddeling.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende