Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 91 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Overlopen van balkons boven de trottoirs

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wellicht zullen deze bouwwerken destijds zijn onderworpen aan de vergunningsplicht.

Is hier de rooilijn wel gerespecteerd ? Men durft nogal eens vergeten dat deze ook niet op hoger niveau mag overschreden worden...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Slecht beheer syndicus

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De Appartementswet zou u toch wel enige garanties of mogelijkheden moeten bieden om hieraan paal en perk te stellen.

Met een gang van zaken te betwisten zonder concrete stappen te ondernemen, helpt u niet vooruit ...

Vriendelijke groeten

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Bewonersvergadering gevelrenovatie

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte allen

Er is een fase van opvraging van provisies voor deze kosten, en daar zijn we het er over eens dat iedereen zijn bijdrage dient te leveren, zelfs al is dat "tegen" de raadsman van de opponent ...

Op niveau en op het moment van de afrekening, heeft de wetgever toch een onrechtvaardigheid uit de weg geholpen in 2010:


 Art. 577-9.B.W. 

§ 8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.
§ 9. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

De toepassing hiervan loopt in de praktijk niet van een leien dakje ...

- omdat provisies wel algemeen geïnd worden,

- omdat optredende advocaten, experten, gerechtsdeurwaarders nogal eens gewoon zijn om een voorafname van erelonen te doen alvorens aan de syndicus wordt doorgestort waardoor deze laatste in een afrekening posten niet meer correct kan wegboeken of toewijzen...

Transparantie is de moeder van de porseleinkast...

Wij zijn doende met de redactie van een uitgebreide nieuwsbrief hierover, die wij in de komende dagen publiceren.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Occasionele syndicus VME

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

ALLESZINS moet ELKE syndicus - "om niet" of... "niet" - zich laten koppelen aan de VME en dit in de Kruispuntbank. Dit moet.

Uit een onderzoek blijkt vandaag dat nog maar 30% van de syndici in regel is hier mee...

Wij schrijven nog dagelijks syndici in, wetend dat de verplichting tegen 01.04. a.s. moet vervuld zijn..

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Plaatsen verluchting in muur die op 60 cm van de perseelsgens staat

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Buiten eventuele stedenbouwkundige voorschriften en technische beletselen, dient u er minstens over te waken dat uw initiatief geen burenhinder veroorzaakt.

Houdt het verluchtingsgebeuren in

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Verzekering waterlek in de keuken

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit is afhankelijk van wat er in de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis is voorzien.

Mogelijks speelt ook de oorzaak van het lek een rol ...

Wat meldt uw makelaar  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Afstand rookafvoerkanaal verwarmingsketel

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik lees met belangstelling de hoger vermelde vraagstelling met replieken. In het kader van appartementsgebouwen zal het u niet verwonderen dat dit een zeer actuele problematiek is.

Mij lijkt het cruciaal dat een technisch expert - als het kan zonder commerciële belangen - een verslag opstelt op basis van de toetsing aan de technische normen en gegevenheden. Met zo'n verslag kan een jurist (advocaat, Vrederechter, ...) nadien oordeelkundig uitmaken of er via gerechtelijk weg gedwongen maatregelen kunnen worden opgelegd. Juristen hebben van de technische gevolgen immers vaak weinig kaas gegeten ...

Indien overigens dit technisch verslag wijst op fouten die letterlijk van levensbelang zijn, is het misschien zelfs de hopen dat ook de buurman dit niet wenst en er een minnelijk akkoord tot stand komt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Vraag over het plaatsen van een schouw van een gaskachel/gashaard in een appartement

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Met veel interesse lees ik de technische uitleg en reacties.

Ik voeg hier van mijn zijde evenwel aan toe : Betreft het naburige appartement in één zelfde gebouw ? Had de buurman dan niet eerst, alvorens werken uit te voeren aan gemene delen (?), om toelating van de AV moeten verzoeken ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Functiewijziging van loods naar kantoor in agrarisch gebied

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wat zegt het Ruimtelijk uitvoeringsplan (soms nog het BPA) van dit gebied ?

Een functiewijziging is maar mogelijk wanneer de functie er überhaupt mag zijn...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Wie is verantwoordelijk voor ondergelopen kelder in een gebouw van 4 j oud ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik heb het toch ook moeilijk om zomaar te aanvaarden dat hier geen verantwoordelijkheid van een aannemer kan worden weerhouden ... de uitvoering lijkt niet deugdelijk te zijn geweest ...

Aangezien dit euvel verzakkingen te weeg kan brengen, zou ik wel kritisch uitzoeken of dit niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid valt ...

Uiteraard gaat de bouwpromotor niet spontaan melden dat zijn verantwoordelijkheid in het geding is of kan zijn ...

Zou uw blokpolisverzekeraar bereid zijn een expert te sturen om deze waterschade te onderzoeken ? Deze kan een indicatie naar de oorzaak toe formuleren, en daarop kunt u eventueel verder borduren ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende