Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 91 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Vereniging mede-eigenaars

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Kort en bondig : u heeft gelijk.

Tenzij al ooit eerder over het principe werd gestemd en dit een deelaspect betreft, maar hoe u het formuleert heb ik niet die indruk.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

REGELS OP PRIVEPARKING.

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wel heerst hier datgene wat door contracten is gevestigd. Indien men u ooit 'rechten' verkocht, moet men zorgen dat u deze kunt uitoefenen, er van kunt genieten ...

U kunt zich richten tot uw verkoper van destijds.

Een andere optie lijkt mij dat u een recht van doorgang mag claimen naar dat stukje waarop u rechten heeft verworven.

Vriendelijke groeten

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Stedelijkbouwkundig geweigerd. te groot bouwvolume

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wat zegt uw architect  ?

Even de volgende vragenlijst  :

* wat zeggen de plaatselijke bouwvoorschriften (BPA, RUP, stedelijke verordening ? )

* merkt u bij lezing dat u deze voorschriften overschrijdt ?

* Is er een kans dat u mits aanpassing van de voorgenomen plannen alsnog uw bijbouw kunt realiseren, zij het onder gewijzigde vorm ? Mits misschien enkele minimale afwijkingen van het toegelatene, want ook dat laatste kan  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Huis gebouwt zonder vergunning

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ga eens ja in hoeverre dit "bouwwerk" uw burgerrechtelijke rechten schaadt ? Misschien is er iets mogelijk bij de Vrederechter  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Valt ons water lek onder de tienjarige aansprakelijkheid

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

In de rechtspraak is men steeds meer geneigd om waterschade te catalogeren onder schade die de stabiliteit van het gebouw aanbelangt.

Minstens zou dit een verborgen gebrek kunnen zijn, maar houdt u dan wel rekening met een korte termijn waarbinnen u moet dagvaarden na kennisname van het gebrek. De invulling van "kort" is dossierafhankelijk ..

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Schouw, geurlast, appartementen : ambras

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Beste

Met een heen en weer gediscussieer over wie gelijk heeft, wordt de situatie in het gebouw niet opgelost.

Feit, voor beide partijen, is dat er iets "mis" is...

Men zou er baat bij hebben om dit gegeven aan te kaarten op de AV. Per slot van rekening heeft geen van beide eigenaren om deze situatie "gevraagd".

Een globale oplossing dringt zich op. (denk aan latere verkoop van appartementen en kopers die nadien verborgen gebreken aankaarten of afhaken wanneer zij dit gegeven vernemen).

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Bouwpromoter . Syndicus .

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Op eigen houtje een expert aanstellen kunt u achteraf zelf niet afwentelen tov de VME, tenzij daarover door de REchtbank een uitspraak wordt gedaan ..

Er kan wel een traject worden gevolgd om de VME alsnog te betrekken, op tijd, en dit op basis van de tools die de appartementswet u aanreikt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS advocaten

Ondergrondse garages in appartementen complex van 52 woningen.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Op zijn minst is hier een onrechtmatigheid geslopen in de wijze van kostenverdeling.

Vermits de garage - eigenaren ook eigenaren zijn, kan een voorstel zijn om dit gegeven te agenderen voor aanpassing, desgevallend - bij gebreke van voldoende meerderheid - bij de Vrederechter aan te kaarten.

Het is wat mij betreft moeilijk aanvaardbaar dat deze eigenaren helemaal niets moeten betalen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Kan aanemer nog aansprakelijk gesteld worden.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Misschien toch eens nakijken of in een stedelijke verordening geen voorschriften desbetreffend zijn opgenomen....

Astrid CLABOTS

CLABOTS advocaten

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende