Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

AV zonder syndicus

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Voor een niet professional gaat deze ballon niet op...

Dat een professioneel syndicuskantoor zich van bedienden en personeel bedient, is een andere zaak.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Vervreemding bergingen

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit is alleszins een tegenstrijdige formulering , die in de toekomst voor heel wat heibel kan zorgen.

In deze nemen gedane zaken moeilijk keer en moet er gezocht worden naar een werkbare oplossing voor de toekomst.

Heeft u de notaris die deze statuten opstelde al gecontacteerd  met vraag om duiding ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Lift gaat niet tot in garage/kelder -1

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U kreeg reeds nuttige tips.

Is er een bouwtechnische oplossing mogelijk, waarvoor de bouwpromotor alsnog kan worden aangesproken ?

Misschien is het op zijn minst verdedigbaar dat er een minderwaarde wordt toegekend...

Moeilijkheid zal zijn om aan te tonen dat de toegang tot de garage voor u determinerend was. Anderzijds is het in die zin pertinent dat buren die wel toegang hadden evenveel betaalden...

Laat dit zeker eens bekijken door een jurist.

Inderdaad is het vooreerst en bovenal cruciaal om het lastenboek te kennen en de inhoud van de documenten ttv de koop.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Stemmen op een AV van een VME

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

De wetgever heeft zeer specifiek voorzien dat deze "onverdeelde" mede eigenaren onder mekaar moeten uitmaken wie de stem die zij SAMEN hebben vertolkt op de AV.

Onenigheid is voor hun eigen rekening op die manier.

Wanneer niet kenbaar wordt gemaakt wie daartoe de volmacht krijgt, mag de syndicus deze onverdeelde mede eigenaren uitsluiten van de stemmingsprocedure.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Vereniging mede-eigenaars

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Kort en bondig : u heeft gelijk.

Tenzij al ooit eerder over het principe werd gestemd en dit een deelaspect betreft, maar hoe u het formuleert heb ik niet die indruk.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

REGELS OP PRIVEPARKING.

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wel heerst hier datgene wat door contracten is gevestigd. Indien men u ooit 'rechten' verkocht, moet men zorgen dat u deze kunt uitoefenen, er van kunt genieten ...

U kunt zich richten tot uw verkoper van destijds.

Een andere optie lijkt mij dat u een recht van doorgang mag claimen naar dat stukje waarop u rechten heeft verworven.

Vriendelijke groeten

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Stedelijkbouwkundig geweigerd. te groot bouwvolume

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wat zegt uw architect  ?

Even de volgende vragenlijst  :

* wat zeggen de plaatselijke bouwvoorschriften (BPA, RUP, stedelijke verordening ? )

* merkt u bij lezing dat u deze voorschriften overschrijdt ?

* Is er een kans dat u mits aanpassing van de voorgenomen plannen alsnog uw bijbouw kunt realiseren, zij het onder gewijzigde vorm ? Mits misschien enkele minimale afwijkingen van het toegelatene, want ook dat laatste kan  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Huis gebouwt zonder vergunning

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ga eens ja in hoeverre dit "bouwwerk" uw burgerrechtelijke rechten schaadt ? Misschien is er iets mogelijk bij de Vrederechter  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Valt ons water lek onder de tienjarige aansprakelijkheid

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

In de rechtspraak is men steeds meer geneigd om waterschade te catalogeren onder schade die de stabiliteit van het gebouw aanbelangt.

Minstens zou dit een verborgen gebrek kunnen zijn, maar houdt u dan wel rekening met een korte termijn waarbinnen u moet dagvaarden na kennisname van het gebrek. De invulling van "kort" is dossierafhankelijk ..

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende