Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 92 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 27 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Juridische procedures

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Waarover gaat de procedure ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Pur laten onderzoeken

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien de PUR van Spaanse makelij is, weet ik dat er bij een bepaalde fabrikant blijkbaar fouten slopen in dit product...

Er zijn al procedurele voorgaanden; enig idee ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Schade aan huurwoning

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien alle vrijwillige medewerking ontbreekt, kun u niet anders dan verzoeken om tussenkomst van de Vrederechter.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Wat als verhuurder niet reageerd op aangetekende opzeg

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U deed een vooropzeg zoals dat hoort, zo leid ik af uit uw verhaal. Ik lees ook dat de verhuurder niet "hielp" bij de afronding van het huurcontract. Het lijkt er op dat u best naar de Vrederechter stapt.

U kunt de verhuurder misschien nog op andere gedachten brengen door hem nu eerst en bovenal op te roepen in verzoening voor de Vrederechter ; dat is een kosteloze 'procedure', die evenwel een beperkte finaliteit dient, maar soms deblokkeert.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Even een nuttige insteker :

* de Appartementswet schrijft voor hoe met de ventilatie van de kosten bij eigendomsoverdracht moet worden om gegaan, maar dat betreft in se de gehoudenheid ten overstaan van de VME.

* Wat koper en verkoper zelf overeen komen daarover, staat hier los van. Er zijn redenen mogelijk waarom tussen hen andere afspraken tot stand zouden kunnen komen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Hoe wordt bij verkoop appartement werk- en reservekapitaal verdeeld (koper - verkoper)?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Indien u met de notie "permanent" duidt op de reserve, luidt het antwoord neen.

Indien u met de notie "permanent" duidt op het permanent aanleggen en gebruiken van een werkingskapitaal, is er wel een pro rata verrekening aan de orde.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Vergoeding syndicus

9 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik ben het met u eens dat er duidelijkheid moet bestaan over de betalingsmodaliteiten. Voor zover dat niet zo is, zie ik anderzijds niet meteen hoe u de inning in één keer juridisch onderbouwd kunt betwisten.

Dat de indexatie te vroeg geschiedt, nog voor de verjaardag van de overeenkomst, kan natuurlijk niet. Tenzij de indexatiecijfers die toegepast worden een andere tijdsindicatie weergeven en de datum van opvraging "gewoon" afwijkt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Aandelen appartement

13 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien u wenst dat de berekening van de quotiteiten wordt aangepast, zit er niets anders op dan dit voor te leggen aan de AV en te duiden waarom u dit vraagt. Indien u "een punt" heeft, zal men zich akkoord moeten verklaren met een herberekening. Dit laat u noodgedwongen best over aan de vastgoedprofessional (notaris, landmeter expert, e.a....) die op basis van expertise en gebruiken een berekening zal voorstellen. Niets staat u in de weg om ook deze expert uw vragen of bedenkingen over te maken.

Staat de AV dit niet toe, kunt u zich tot de Vrederechter wenden.

Zelf berekeningen gaan doorvoeren en invoeren, heeft weinig draagkracht of zin... Niet in het minst nu er wel wat mogelijk is (toepassing coefficiënten, nutscriterium,...)

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Op bestaande ALU terras leuningen het glas vervangen, moet dan de ganse leuning naar de 1m2 H ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Goeie vraag ...

De nieuwe normen gelden ook voor te renoveren gebouwen.

De door u beschreven werken zijn renovatiewerken, doch van eerder beperkte omvang omdat u aan de structuur van de ballustrades niet raakt. de structuur blijft onaangeroerd en wordt dus niet gerenoveerd of moet niet worden herplaatst.

Vraag is of de plaatser nog bereid is om dit uit te voeren. 

Astrid Clabots

Clabots 

Eigenaar in appartement eist van hogere appartementen om leidingen nutsvoorzieningen te verleggen

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Lijkt mij dat een genuanceerd antwoord op zijn plaats is.

Vele gebouwen, en zeker een gebouw van de jaren '30, zijn vandaag aan grote renovatieingrepen toe. 

Indien die ene eigenaar een goed onderbouwd dossier voorlegt over bijvoorbeeld de noodzaak of het grote

nu van deze werken aan te tonen, zou hij bij een onvoldoende meerderheid wel eens kunnen verzoeken 

aan de Vrederechter om deze beslissing te niet te doen op basis van onrechtmatigheid.

Dat kan, maar is afhankelijk van dossier tot dossier. Bij deze een neutrale reactie.

Astrid CLABOTs

CLABOTS

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende