Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

C.v. ketel onderhoud

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dat de ketel defect was, is uiteraard een nieuw element in uw verhaal...

Hugo C, dank voor uw praktische feedback; die houdt inderdaad steek. Dit neemt niet weg dat de verhuurder dan best minstens een ingebrekestelling aan de huurder in handen heeft waaruit blijkt dat eerst is aangedrongen op een deugdelijk onderhoud...

Of dat op voorhand wordt overeen gekomen dat het onderhoud door de gebruikelijke installateur gebeurt, inderdaad aangewezen door de verhuurder.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Waterschade & vochtproblemen door mede huurders/eigenaars in appartement

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bij het afkoppen van privatieve voorzieningen, moet men zich uiteraard vergewissen van de doorwerking naar de gemeenschappelijke delen toe.

De "gemeenschap" mag daarvan op haar beurt geen hinder ondervinden...

Het statuut is relevant in functie van ventilatie (toewijzing) van herstellingskosten ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

belangrijke topics hier, en ze kwamen hoger in de verdienstelijke reacties al aan bod :

* bezwaren ifv ruimtelijke ordening (goede ruimtelijke ordening, impact op de omgeving etc...) zijn van een ander slag dan burgerrechtelijke bezwaren (erfdienstbaarheid, hoger erf, lager erf, hinder, kosten maatregelen opvang water ... ) De tweede resem klachten kan misschien onrechtstreeks als argumentatie worden aangevoerd in functie van de toetssteen "goede ruimtelijke ordening", maar niet meer dan dat ...

* Ik veronderstel dat de watertoets is uitgevoerd, en die dekt in dit geval wellicht heel wat "in". Het feit dat er in hemelwaterputten moet worden voorzien, zou daarvan een gevolg kunnen zijn ...

Raadpleeg een specialist om de twee aspecten (omgevingsrecht én burgerlijk recht (zakenrecht)) te bestuderen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Juridische procedures

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Waarover gaat de procedure ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Pur laten onderzoeken

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien de PUR van Spaanse makelij is, weet ik dat er bij een bepaalde fabrikant blijkbaar fouten slopen in dit product...

Er zijn al procedurele voorgaanden; enig idee ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Schade aan huurwoning

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien alle vrijwillige medewerking ontbreekt, kun u niet anders dan verzoeken om tussenkomst van de Vrederechter.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Wat als verhuurder niet reageerd op aangetekende opzeg

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U deed een vooropzeg zoals dat hoort, zo leid ik af uit uw verhaal. Ik lees ook dat de verhuurder niet "hielp" bij de afronding van het huurcontract. Het lijkt er op dat u best naar de Vrederechter stapt.

U kunt de verhuurder misschien nog op andere gedachten brengen door hem nu eerst en bovenal op te roepen in verzoening voor de Vrederechter ; dat is een kosteloze 'procedure', die evenwel een beperkte finaliteit dient, maar soms deblokkeert.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Even een nuttige insteker :

* de Appartementswet schrijft voor hoe met de ventilatie van de kosten bij eigendomsoverdracht moet worden om gegaan, maar dat betreft in se de gehoudenheid ten overstaan van de VME.

* Wat koper en verkoper zelf overeen komen daarover, staat hier los van. Er zijn redenen mogelijk waarom tussen hen andere afspraken tot stand zouden kunnen komen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Hoe wordt bij verkoop appartement werk- en reservekapitaal verdeeld (koper - verkoper)?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Indien u met de notie "permanent" duidt op de reserve, luidt het antwoord neen.

Indien u met de notie "permanent" duidt op het permanent aanleggen en gebruiken van een werkingskapitaal, is er wel een pro rata verrekening aan de orde.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Vergoeding syndicus

9 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik ben het met u eens dat er duidelijkheid moet bestaan over de betalingsmodaliteiten. Voor zover dat niet zo is, zie ik anderzijds niet meteen hoe u de inning in één keer juridisch onderbouwd kunt betwisten.

Dat de indexatie te vroeg geschiedt, nog voor de verjaardag van de overeenkomst, kan natuurlijk niet. Tenzij de indexatiecijfers die toegepast worden een andere tijdsindicatie weergeven en de datum van opvraging "gewoon" afwijkt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende