Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Lid sinds 27/9/2016

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 98 vragen beantwoord
  • 11 vragen goed beantwoord
  • 30 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Astrid Clabots - Clabots Advocaten Andere professioneel Privébericht

Geschiedenis

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

de beslissing die de AV zich voorneemt om te nemen op 14.10., over het gebruik van uw privatief deel, gaat ver, behoudens hinder die men zou ondervinden; en dan heb ik het nog niet over blijkbaar een verbod om de fietsenstalling te gebruiken en waarvoor tot hiertoe ook geen juridische basis wordt geduid.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Buurman komt afspraken niet na.
2 reacties · · #Bouwen
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Alvorens u in een "formele" modus schiet, is persoonlijke communicatie de moeder van de porseleinkast.

Eventueel kunt u beroep doen om een burenbemiddelaar, gezien de teneur van uw vraag (er lijkt nog geen ononomkeerbaar dispuut te zijn ontstaan) heeft dit misschien - laagdrempelig zijnde - kans op slagen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik volg het antwoord hierboven. Als nuance op de informatieverplichting van de professionals hoger vermeld, toch even wijzen op rechtspraak die ook alludeert op de onderzoeksplicht terzake van de koper zelf. (al dan niet verschoonbare dwaling) ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Overname isolatie zijmuur
5 reacties · · #Isolatie
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bedenking van mijn zijde : indien al op voorhand formeel geweten is dat de aanpalende buur (u...) van de opgerichte muur met isolatie geen gebruik zal maken (men heeft naderhand een recht tot gemeenmaking, geen plicht...), vraag ik mij af waarom er "te paard" zal worden gebouwd.

Anderzijds kunt u zich afvragen, maar u overwoog dit duidelijk al sterk, of u er zichzelf inderdaad plezier mee doet om aan dit isolatiegegeven niet te participeren, zij het in heen later stadium.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Staat de technische oorzaak werkelijk vast  ?

Laat u niet met een kluitje in het riet sturen en lees grondig uw basisakte.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Lees inderdaad de statuten.

Ik zie dat men hier toegangsrechten vermengt met bijdragen in kosten en lasten.

Het zijn twee andere kwesties. Ik denk dat het toegangsrecht voornamelijk speelt wanneer "vreemde vogels" van buiten het gebouw in de garageverdieping kopen of huren... Dat is een andere kwestie dan moeten mee betalen in functie van nut.

De wetgever voorziet hierover standaard niets.

Dus

1) statuten

2) indien niet duidelijk of tot genoegen geregeld, te beslissen door de AV.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U geeft heel veel feiten weer maar een situatieschets zou handig zijn.

Eveneens een opsomming van betrokken actoren.

Toestemming vragen om toegang te bekomen voor het uitvoeren van werken moet sowieso altijd formele gebeuren. Eventueel biedt het veldwetboek met haar "ladderrecht" een wettelijke basis, alsook een mogelijk "recht van uitweg", "recht van doorgang"...

Maar dat leidt ons al ver...

Tenslotte is het cruciaal dat u een plaatsbeschrijving bij aanvang werken laat opstellen bij de betrokken buren.

Ik denk dat het voor de buren overigens noodzakelijk is dat u een duidelijk plan van aanpak voorlegt, u kunt zich voorstellen dat er ongerustheid heerst.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk
Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik lees de verdere verdienstelijke reacties al, zodat die van mij slechts een aanvulling is.

Dat de doorrekening wettelijk niet verboden is, is een pertinente opmerking. Maar ik denk dat de huurder met alle rechte en reden de aanrekening van deze kost kan betwisten. De huurder heeft op zich geen rechtstreeks vermogensbelang bij de instandhouding van het gebouw. Dat  meerkost wegens "afstand van verhaal" wordt doorgerekend, is gebruikelijk.

Men kan moeilijk verantwoorden dat de huurder deze kost "verbruikt" heeft.

Tussen haakjes, de verhuurder bepaalt op zeker ogenblik een huurprijs, het is dan het ogenblik om te becijferen wat hij in aanmerking wil nemen voor het bepalen van een correcte markthuurprijs.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bekijk