Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 92 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 27 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Rubriek juridisch - basisakte

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Staat de technische oorzaak werkelijk vast  ?

Laat u niet met een kluitje in het riet sturen en lees grondig uw basisakte.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Toegang tot gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Lees inderdaad de statuten.

Ik zie dat men hier toegangsrechten vermengt met bijdragen in kosten en lasten.

Het zijn twee andere kwesties. Ik denk dat het toegangsrecht voornamelijk speelt wanneer "vreemde vogels" van buiten het gebouw in de garageverdieping kopen of huren... Dat is een andere kwestie dan moeten mee betalen in functie van nut.

De wetgever voorziet hierover standaard niets.

Dus

1) statuten

2) indien niet duidelijk of tot genoegen geregeld, te beslissen door de AV.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Vervangen van syndicus

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Die datum in 2020 doet echt wel de wenkbrauwen fronsen ...

Wat met algemene delen die niet opgeleverd geraken in bouw die niet onder de wet Breyne valt

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Heeft u ooit voorbehoud gemaakt bij betrekking van het gebouw ?

Zijn er geschriften waaruit de omstandigheden blijken  ?

Is er een gerechtelijk vereffenaar aangesteld ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Mag de eigenaar de brandverzekering van het gebouw (contractueel) doorrekenen aan de huurder?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik lees de verdere verdienstelijke reacties al, zodat die van mij slechts een aanvulling is.

Dat de doorrekening wettelijk niet verboden is, is een pertinente opmerking. Maar ik denk dat de huurder met alle rechte en reden de aanrekening van deze kost kan betwisten. De huurder heeft op zich geen rechtstreeks vermogensbelang bij de instandhouding van het gebouw. Dat  meerkost wegens "afstand van verhaal" wordt doorgerekend, is gebruikelijk.

Men kan moeilijk verantwoorden dat de huurder deze kost "verbruikt" heeft.

Tussen haakjes, de verhuurder bepaalt op zeker ogenblik een huurprijs, het is dan het ogenblik om te becijferen wat hij in aanmerking wil nemen voor het bepalen van een correcte markthuurprijs.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Toegang via werf APPTblok vr eigen dakwerken? realistisch? afdwingbaar?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U geeft heel veel feiten weer maar een situatieschets zou handig zijn.

Eveneens een opsomming van betrokken actoren.

Toestemming vragen om toegang te bekomen voor het uitvoeren van werken moet sowieso altijd formele gebeuren. Eventueel biedt het veldwetboek met haar "ladderrecht" een wettelijke basis, alsook een mogelijk "recht van uitweg", "recht van doorgang"...

Maar dat leidt ons al ver...

Tenslotte is het cruciaal dat u een plaatsbeschrijving bij aanvang werken laat opstellen bij de betrokken buren.

Ik denk dat het voor de buren overigens noodzakelijk is dat u een duidelijk plan van aanpak voorlegt, u kunt zich voorstellen dat er ongerustheid heerst.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Meebetalen vernieuwen dak van appartement

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Uit mijn ervaring in de praktijk een gouden tip voor u beiden :

- tref op voorhand, desnoods onder begeleiding van een jurist (notaris, advocaat) een duidelijke maar toch  ook met de wetgeving strokende regeling,

- doe dit absoluut alvorens er werken worden aangevat ...

- en doe dit niet alleen voor u beiden : op termijn zal een goed uitgewerkte regeling veel heibel voor ook andere aangelegenheden doen voorkomen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

C.v. ketel onderhoud

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dat de ketel defect was, is uiteraard een nieuw element in uw verhaal...

Hugo C, dank voor uw praktische feedback; die houdt inderdaad steek. Dit neemt niet weg dat de verhuurder dan best minstens een ingebrekestelling aan de huurder in handen heeft waaruit blijkt dat eerst is aangedrongen op een deugdelijk onderhoud...

Of dat op voorhand wordt overeen gekomen dat het onderhoud door de gebruikelijke installateur gebeurt, inderdaad aangewezen door de verhuurder.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Waterschade & vochtproblemen door mede huurders/eigenaars in appartement

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bij het afkoppen van privatieve voorzieningen, moet men zich uiteraard vergewissen van de doorwerking naar de gemeenschappelijke delen toe.

De "gemeenschap" mag daarvan op haar beurt geen hinder ondervinden...

Het statuut is relevant in functie van ventilatie (toewijzing) van herstellingskosten ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Bezwaar tegen verkaveling al dan niet terecht verworpen door gemeente?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

belangrijke topics hier, en ze kwamen hoger in de verdienstelijke reacties al aan bod :

* bezwaren ifv ruimtelijke ordening (goede ruimtelijke ordening, impact op de omgeving etc...) zijn van een ander slag dan burgerrechtelijke bezwaren (erfdienstbaarheid, hoger erf, lager erf, hinder, kosten maatregelen opvang water ... ) De tweede resem klachten kan misschien onrechtstreeks als argumentatie worden aangevoerd in functie van de toetssteen "goede ruimtelijke ordening", maar niet meer dan dat ...

* Ik veronderstel dat de watertoets is uitgevoerd, en die dekt in dit geval wellicht heel wat "in". Het feit dat er in hemelwaterputten moet worden voorzien, zou daarvan een gevolg kunnen zijn ...

Raadpleeg een specialist om de twee aspecten (omgevingsrecht én burgerlijk recht (zakenrecht)) te bestuderen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende