Architect-expert Paul De Maesschalck

Lid sinds 4/1/2017

  • Architect
  • 0 vragen gesteld
  • 233 vragen beantwoord
  • 9 vragen goed beantwoord
  • 47 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Architect-expert Paul De Maesschalck Architect Privébericht

Geschiedenis

Veranda regulariseren of niet
5 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

De notaris MOET aanduiden of de constructies al dan niet vergund zijn.  Als hij dus schrijft dat de verkoper verklaart dat ze vergund zijn, dan doet hij zijn job niet naar behoren en is hij wel degelijk aansprakelijk als er problemen rijzen.

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Dat kan inderdaad ook het geval zijn.  Het gebeurt immers zeer dikwijls dat verhardingen te hoog geplaatst worden tov de aanwezige vochtschermen, waardoor de vochtschermen buiten spel gezet worden en dan staat de situatie gelijk met de situatie zonder vochtscherm.

www.arcopolo.com

Bekijk
Architect +plannen
1 reactie · · #Bouwen
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Sorry, Anzegem is wat ver voor mij.

www.arcopolo.com

Bekijk
Kroonlijsthoogte
1 reactie · · #Dak
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Als er in de voorschriften staat dat je een kroonlijsthoogte van 6m mag halen, dan is dat de limiet.

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Zolang de balustrade blijft staan en er niets aan verandert is de nieuwe norm niet afdwingbaar, maar zogauw je ze demonteert en hermonteert, of je verhoogt ze, of je brengt er verstevigingen aan, of je herstelt ze, of wat dan ook, dan is deze nieuwe norm van toepassing.

Naar aansprakelijkheden toe: als de oude balustrade niet verandert is er geen bijkomende aansprakelijkheid.  Tenslotte heeft de oude balustrade 40-50 jaar dienst gedaan.  Tenminste als ze ook voldeed aan de norm van toen ...

Ik weet dat dit geregeld discussies geeft.  Ik ben de laatste jaren zeer actief in balkonrenovaties.  Het wordt helemaal een moeilijke discussie als de oude balustrade een speciale vorm heeft, passend bij het gebouw, maar niet voldoet aan de nieuwe norm en de VME beslist om ze te laten aanpassen of vervangen ...

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Beste Suzanne, zulk een lijst is quasi oneindig en dus onbegonnen werk om die op te stellen.  Ik denk dat niemand daaraan durft beginnen en als die al zou bestaan, dat die nooit volledig zou zijn en dus een risico op zich inhoudt voor de punten die je over het hoofd zou zien omdat ze niet in de lijst staan.  (Ver)bouwen is altijd een avontuur dat veel geld kost en langs alle kanten loeren de risico's.  Het is dan ook kwestie van je te laten begeleiden door een architect die goed op de hoogte is.  Ervaring speelt daarbij een grote rol, maar ook wederzijds vertrouwen en het begaan zijn (van de zijde van de architect) met jouw project.

www.arcopolo.com

Bekijk