Livios: Bouwen aan morgen


Architect-expert Paul De Maesschalck

  Lid sinds 04/01/2017

 • Architect
 • Lid sinds 04/01/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 219 vragen beantwoord
 • 4 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 44 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Architect-expert Paul De Maesschalck
 • Architect | Woont in Westmalle
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Wat zijn de verplichtingen van een aannemer wat betreft ramende meetstaat en facturen?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Een factuur moet telkens gedetailleerd zijn.  Een vermelding in de aard van "afwerking en technieken", dat dan op de meeste facturen herhaald wordt, volstaat uiteraard niet.  Als de factuur zelf niet gedetailleerd wordt (omdat dit te veel tekst zou vergen bijvoorbeeld), dan wordt een vorderingsstaat in bijlage gevoegd, die de stand van zaken weergeeft tov de goedgekeurde offerte en waar dus uiteraard ook de meer- & minwerken op vermeld moeten worden.  In principe moet zulk een vorderingsstaat zelfs eerst goedgekeurd worden vooraleer de aannemer factuur kan opstellen.

Als praten niet (meer) helpt, dan kan je niet anders dan blijven weigeren met betalen.  Dat de aannemer dan maar naar een advocaat stapt om betaling te vorderen.  U neemt dan ook best een advocaat onder de arm.  Een gerechtsprocedure wordt dan in gang gezet, waarbij u als leek in deze B2C-situatie (business to client) veel meer gewicht in de schaal kan gooien dan de aannemer.  U moet immers beschermd worden door de professional, wat hij duidelijk niet deed, ondanks vele vragen van uw kant.

www.arcopolo.com 

Post interventie dossier

3 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Het enige wat je kan doen, is de veiligheidscoördinator opzoeken die indertijd aangesteld werd bij de bouw van uw appartement en hem vragen om het PID.  Je kan natuurlijk ook aandringen bij de verkoper/promotor van toen.

www.arcopolo.com

Realistis verbouwbudget

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Indien onvoldoende geventileerd wordt, risico dat ontstaat als je oude tochtige ramen vervangt door nieuwe, hermetisch gesloten ramen.

www.arcopolo.com

Vraag over aanbouw

6 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

PS: ook het vervangen van het plat dak is een constructieve bezigheid als je ook de roosterbalken vervangt die dit dak dragen.

www.arcopolo.com

Premie na totale brand

1 reactie ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Moet je even nalezen in de voorwaarden van de premie die je in 2011 kreeg.  Ik dacht dat er een minimumperiode zit tussen beide premieaanvragen.

Maar ben je niet volledig vergoed door je brandverzekering ?  Waarom dan nog extra een premie vragen ?

www.arcopolo.com

Tuinhuis

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Daarvoor ga je best inlichtingen halen bij de dienst omgeving van je gemeente.  Meestal wordt dit niet toegestaan, maar je weet nooit.  Er worden tegenwoordig toch ook fietsenstallen toegelaten.

www.arcopolo.com

Muur weg doen

3 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Indertijd werd de sierschouw in een later stadium gebouwd, als het gebouw reeds grotendeels klaar was (mijn vader heeft dit nog dikwijls gedaan), zoals dat ook met binnenparament gebeurde.  Kwestie van het "mooi" metselwerk niet te laten bevuilen door andere onder/nevenaannemers.  Er werd wel een fundering voor voorzien, want zulke schouwen zijn zware dingen, maar gezien de constructie er reeds helemaal stond bij invulling van de schouw draagt die zelf niets, tenzij men er later dingen aan veranderd zou hebben.

Een expert eens laten komen kijken kan nooit geen kwaad natuurlijk.

www.arcopolo.com

Technische assistentie bij aankoop woning

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Steeds bereid.  Waar is de woning ergens gesitueerd ?

www.arcopolo.com

Muur op perceelgrens

1 reactie ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Er bestaan allicht bouwvoorschriften.  Zo heb je gemeentelijke bouwvoorschriften (die je meestal online vindt op de site van de gemeente), een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), een BPA (beperkt plan van aanleg) of APA (algemeen plan van aanleg), verkavelingsvoorschriften, ...  Ze bestaan misschien niet allemaal of zijn niet allemaal van toepassing op het naburige erf.  Je zou dit ook allemaal moeten kunnen terugvinden op het digitale omgevingsplatform, maar daar moet je wat in thuis zijn.  Mss best een jurist onder de arm nemen, of bij een notaris te rade gaan, of een architect, ...

www.arcopolo.com

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende