Architect-expert Paul De Maesschalck

Lid sinds 4/1/2017

  • Architect
  • 0 vragen gesteld
  • 232 vragen beantwoord
  • 9 vragen goed beantwoord
  • 47 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Architect-expert Paul De Maesschalck Architect Privébericht

Geschiedenis

Vertraging oplevering
7 reacties · · #Hoe wil ik wonen?
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Meestal wordt een vertragingsvergoeding opgenomen in (verkoops)lastenboeken.  Als dat niet het geval is, dan kan je dit nog altijd opeisen.  Het is een recht om vergoed te worden als je langer moet wachten op je pand, waardoor je vorige huur langer loopt, tezamen met de afbetaling van je lening voor het nieuwe pand.  Je betaalt dus een zg dubbele huur.

Maar zelfs als je nu niet huurt of geen lening moet aangaan voor de aankoop van het nieuwe pand, dan nog heb je recht op een vergoeding voor laattijdigheid.

Als je het moet opeisen wordt dat meestal wel advocatenwerk, dus dan moet je de overweging maken of je die kost voor je advocaat wil/kan betalen en of dit opweegt tegen de vergoeding die je wil eisen.

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Als er "gevaarlijke" werken uitgevoerd worden moet er ook 1 aangesteld worden.  Deze gevaarlijke werken zijn oa werken op een hoogte van meer dan 5m of op een diepte van meer dan 1,2m, werken met prefabelementen, met chemische producten, ...  Er is een lijstje met alle gevaarlijke werken.

www.arcopolo.com

Bekijk
Steunstructuur dak weghalen
5 reacties · · #Dak
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Voor structurele aanpassingen (aan het spant en de gordingen werken is structureel) moet je een bouwaanvraag indienen en moet je met een architect werken.  Die zal je wel verder helpen, want, sorry, je kent er duidelijk niets van.

De schuine verbinding (of las) wordt expres naast het spant genomen en niet erop om een inklemmingsmoment te creëren waardoor de overspanning groter kan genomen worden.

De trekker in het spant dient om de doorbuiging van de spantbenen te verhinderen.  Om het wegdrummen van de muren tegen te gaan worden balken in de roostering gebruikt, die met ankers aan de buitenzijde van de muren vastgehouden worden.  Als je deze trekkers wegneemt moet je een andere opvang voorzien voor de spatkrachten van het dak, bijvoorbeeld een ringbalk.

Als je het spant wil wegnemen, dan zal je een andere vorm van ondersteuning van de gordingen en de nokbalk moeten voorzien want zulke balken overspannen maximum 4-4,5 m zonder doorbuiging.

www.arcopolo.com

Bekijk
Totale renovatie
2 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Laat een voorontwerp met kostenraming maken door een architect.

www.arcopolo.com

Bekijk
Is mijn vergunning vervallen?
2 reacties · · #Verbouwen
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Neen, die vervalt niet, want u bent reeds bezig met de werken.  Ze moeten idd binnen 5 jaar water- & winddicht zijn.

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Neem contact op met de gemeentediensten.  Meestal mag je dat zelf niet doen, want het ligt buiten jouw eigendom op openbaar domein.

www.arcopolo.com

Bekijk
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Er zijn heel wat alternatieve manieren om energie op te wekken of te capteren, maar die zijn meestal wel nog duur.  De meest gangbare (op het ogenblik) beginnen betaalbaar te worden.  PV-zonnepanelen zijn ondertussen niet meer zo duur en brengen meer op dan vroeger.  Een zonneboiler is ook zeer interessant, een warmtepomp, een aardwarmtewisselaar ook en er zijn zo misschien nog een paar systemen, maar dat is het dan voorlopig.  Een windmolen bijvoorbeeld is zeer duur, ook de kleine "huiselijke" molentjes.

Dat voor de actieve energieopwekkers.  Je kan ook op passieve manier energie capteren (een Trombemuur bijvoorbeeld) of koelen (nachtkoeling bijvoorbeeld) zonder al te dure ingrepen, maar daar kom je meestal niet het hele jaar mee rond.

Als ik lees dat jullie budget redelijk beperkt is, dan vrees ik dat jullie dromen wat moeten ingeperkt worden, tenzij jullie een handige Harry in huis hebben die die dingen zelf kan bouwen ...

www.arcopolo.com

Bekijk
Uitzetvoeg terras
5 reacties · · #Terras en oprit
Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

In de technische voorschriften van het WTCB staan duidelijke richtlijnen over uitzettingsvoegen in vloeren.

www.arcopolo.com

Bekijk