Livios: Bouwen aan morgen


Architect-expert Paul De Maesschalck

  Lid sinds 04/01/2017

 • Architect
 • Lid sinds 04/01/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 219 vragen beantwoord
 • 4 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 44 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Architect-expert Paul De Maesschalck
 • Architect | Woont in Westmalle
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende

Renovatie villa woning bouwjaar 1958

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Wat je nuttig of best vind, dat weet je toch zelf beter dan dat je dat laat influisteren door anderen ?

Strijk- en waslokaal hou je best bij elkaar en niet te ver van de kleerkasten, dus meestal op de verdieping.  Waarom met je was naar beneden gaan om te wassen, dan terug naar boven om te drogen, strijken en opbergen ?

Bergplaatsen kan je niet genoeg hebben.  Die verdeel je best, waar er overschotruimten zijn.

www.arcopolo.com

Bijbouw voor keuken

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Sorry Kris M, maar je visie over een scheimuur is niet correct.  Als een scheimuur te paard staat op de scheilijn dan is dat de enige mogelijk muur die als afscheiding kan dienen en moet die overgenomen worden.  Als die naast de scheilijn staat, dan zit je in het geval van het BW en heb je het recht de muur over te nemen, niet de plicht.

Als de muur afwijkend is van samenstelling (bijvoorbeeld spouwmuur ipv een muur in volsteens metselwerk) dan kan een minderwaarde/schadevergoeding ingecalculeerd worden in de overnameprijs.  Op een buitenspouwblad kan je nu eenmaal niets afsteunen.

Als een scheimuur bekleed werd (leien, isolatie, buitenspouwblad, ...) dan moet die bekleding verwijderd worden op kosten van dee 1ste bouwer.

De overname moet niet per se geregeld worden door een notaris.  In principe kan iedereen dat (als je weet hoe het moet natuurlijk).  Enkel als er ook grondoverdracht gebeurt, dan moet je met een landmeter werken.  Grondoverdracht kan gebeuren als de muur tegen de scheimuur staat.  In het BW staat dan dat je de helft van de muur moet overnemen, plus de strook grond tot in de helft van de muur.

In de praktijk gebeurt het dat er nog maar weinig wordt overgenomen.  Meestal wordt er gewoon een muur naast gebouwd met isolatie tussenin en zonder de bestaande scheimuur over te nemen.  Dit is geen correcte handelswijze.

Dat een buitenmuur na naastbouwen binnenmuur wordt is niet abnormaal.  Een scheimuur is immers bedoeld om op aangebouwd te worden.  De 1ste bouwer kan dus verwachten dat er iemand zal tegen komen bouwen.  Men noemde het vroeg immers een "wachtgevel".  Als dat uiteindelijk (dikwijls na heel wat jaren) toch gebeurt kan men moeilijk spreken van een voordeel voor de 1ste bouwer.  Men zou eigenlijk moeten kunnen stellen dat de 1ste bouwer al die jaren schade leed omdat de 2de bouwer niet voortmaakte met het tegenbouwen.  Maar dat zou wat te ver gaan.

www.arcopolo.com

Dak isoleren zonder onderdak

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Hangt er een beetje van af hoe goed je pannen sluiten.  Als er nergens water doorheen komt kan je het riskeren om gewoon langs onder te isoleren.  Welk materiaal je daarbij gebruikt is eender, als er maar een goed luchtdicht dampscherm onder komt, zeker als je er een badkamer gaat in onderbrengen.

www.arcopolo.com

Afwerking koepels met PVC

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

De waterdichting moet steeds doorgetrokken worden tot op de opstanden van de koepel.  Dwz dat het bovendeel van de koepel moet afgenomen worden, dat de dakdichting tot bovenop het platte stuk van de koepelopstand moet doorgetrokken worden en dan het bovendeel er terug op.

Uiteraard mogen de koepels niet omhoog geduwd kunnen worden.

www.arcopolo.com

PIR isolatie onder leien dak zonder onderdak

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Waarom die oude isolatie weghalen ?  Ook al is die oud, ze heeft toch nog steeds haar isolatiewaarde.  Gewoon een extra isolatie erbovenop plaatsen, een onderdak, tengelplanken, panlatten, leien.  Wel erop letten dat je onderaan je dak een horizontal keper inwerkt om het afschuiven van de isolatieplaten te vermijden.

www.arcopolo.com

Architect hield geen rekening met wetgeving inzake technieken.

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Volledig juist.  Er zijn veel te veel architecten die denken dat ze enkel ontwerper moeten zijn.  Technieken zijn niet meer aan de orde.  Dit is fout, tenzij men als architect zich laat bijstaan door techniekers, die dan dit onderdeel invullen, maar dit gebeurt zelden.

www.arcopolo.com

Dakafvoer afsluiten

3 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Je kan inderdaad een ballon in het tapgat steken om die tijdelijk dicht te maken en te testen of dat echt de oorzaak is.  Let wel dat het regenwater dan elders moet wegkunnen, anders loopt de goot over en heb je misschien weer een ander vochtprobleem.

www.arcopolo.com

Renovatiepremie: moest aannemer ons attent maken op ventilatienormen?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Uiteraard moest de aannemer je hierover informeren.  Hij is de specialist terzake, jij bent de leek.

Spijtig genoeg zijn er nog altijd ramen-marchants die zeggen dat ventilatieroosters in ramen beter achterwege gelaten kunnen worden en komen aandraven met een kip- of half-kipsysteem als ventilatiemogelijkheid.  Dit wordt echter duidelijk door de ventilatienorm afgewezen als energetisch verantwoorde manier van ventileren.

Enkel als je zou overwegen om een systeem D te plaatsen (al dan niet met warmterecuperatie) kunnen ramen geplaatst worden zonder ventilatieroosters.

www.arcopolo.com

Architect voor extra verdieping boven de garage.

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Dat is een prijs die idd hoger ligt dan de gebruikelijke 10 of 12 %, maar je moet erbij bedenken dat voor een kleine verbouwing, zoals deze, evenveel werk moet gebeuren dan voor een grote, waardoor je niet meer in termen van een percentueel ereloon mag denken.

Pas ook op met het zoeken naar de goedkoopste architect ! Je moet iemand vinden die je kan vertrouwen, die kennis van zaken heeft en de zaak tot een goed einde kan brengen.  Als je een goedkoop iemand vindt waarbij deze kwaliteiten niet aanwezig zijn, dan betaal je geld voor niets.  Je kent de uitspraak: goedkoop is duurkoop !?

www.arcopolo.com

Vorige · 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · Volgende