Livios: Bouwen aan morgen


Architect-expert Paul De Maesschalck

  Lid sinds 04/01/2017

 • Architect
 • Lid sinds 04/01/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 181 vragen beantwoord
 • 3 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 35 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Architect-expert Paul De Maesschalck
 • Architect | Woont in Westmalle
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Raad gezocht - projectgrond

10 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Hugo C, waarom zou een landmeter meer van de bouwvoorschriften afweten dan een architect ? En waarom zou een plaatselijke architect geindoctrineerd zijn door zijn stedenbouwadministratie ?  Hier in Malle wordt ook stug gehandeld, maar ik blijf wel aan de kant staan van mijn cliënten.  Meer nog, ik zal die (toekomstige) client beter kunnen inlichten over wat mogelijk is, hier in de gemeente, maar tegelijk ook kunnen inlichten over wat mogelijk zou moeten zijn, en dan is het aan de client om te beslissing of hij mooi in de pas blijft lopen of dat hij aanvraagt waar hij recht op heeft (met het risico om een beroepsprocedure te moeten opstarten na een weigering van bouwvergunning).

www.arcopolo.com

Muur bouwen

6 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Daar wringt het schoentje met heel de EPB-regelgeving.  Als je met 2 muren wil werken met isolatie tussenin, dan wijk je af van de voorschriften dat een scheimuur geen holtes mag bevatten, maar je moet wel een Umax-waarde halen.  Je kan dan met de buren overeenkomen om een afwijkende scheimuuropbouw te hanteren, maar dan moeten die daar wel mee akkoord gaan.  Zoniet dan moet je isoleren langs binnen, maar iedereen weet dat dit niet de goede manier van isoleren is, je daardoor koudebruggen maakt aan iedere aansluiting met een binnenmuur en je daardoor ook plaats verliest in de binnenruimte.

www.arcopolo.com

Oude houten draagbalk vervangen

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Neem een ingenieur-stabiliteit onder de arm en laat die een berekening maken naargelang met welk materiaal je gaat werken.

www.arcopolo.com

S-PEIL? Wat kost dat om s-peil te bekomen?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Gezien je al vast hangt in contracten, betaalde voorschotten, geleverde voorontwerpen, ... is het inderdaad best een goed advocaat in bouwrecht onder de arm te nemen om er met zo weinig mogelijk kleerscheuren onderuit te geraken.

www.arcopolo.com

Nieuwbouw appartement 2014

5 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Niet helemaal juist.  De 10-jarige aansprakelijkheid gaat over gebreken die het gebouw "geheel of gedeeltelijk teniet doen gaan".  Vooral dit gedeeltelijk teniet doen gaan is een heel rekbaar begrip en wordt de laatste jaren vertaald naar de stabiliteit van het gebouw, maar ik heb al geweten dat het ook kan gaan om bijvoorbeeld een houten gevelbekleding.  Je kan dit dus evengoed doortrekken naar een elektrische installatie, die bijvoorbeeld door een kortsluiting in een onvakkundige installatie en brand doet veroorzaken die enkel 1 of meer kamers doet uitbranden, maar de stabiliteit van het gebouw niet per se heeft aangetast ...

www.arcopolo.com

Lichttunnels

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Uiteraard is een koepel of een lichttunel of een lichtstraat of ... de oplossing.  Zenitaal licht (licht dat van bovenaf komt) is veel feller dan licht dat door verticaal geplaatste ramen komt.

www.arcopolo.com

Omgevingsvergunning

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Sinds het invoeren van de omgevingsvergunning moet je niet meer het digitaal dossier mee ondertekenen en moet je dus niet meer langs gaan bij de architect met je eID.  De architect moet je echter wel als aanvrager invoeren in het systeem, waardoor je vanzelf mee op de hoogte gehouden wordt van alle gebeurtenissen in het dossier.  Gebeurt dat niet en zegt men op de gemeente dat ze niets ontvangen hebben, dan is er iets mis met het dossier.  Heeft de architect het dossier digitaal ondertekend EN ingediend ?  Dit indienen is een afzonderlijke knop, die je pas kan zien als je het dossier ondertekend hebt en die je echt wel afzonderlijk nog moet activeren.

www.arcopolo.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende