Livios: Bouwen aan morgen


Architect-expert Paul De Maesschalck

  Lid sinds 04/01/2017

 • Architect
 • Lid sinds 04/01/2017
 • 0 vragen gesteld
 • 215 vragen beantwoord
 • 4 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 42 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Architect-expert Paul De Maesschalck
 • Architect | Woont in Westmalle
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Duurtijd bouws

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Meestal zit je rond 2 jaar, alles inbegrepen, vanaf het 1ste contact met de architect tot de voorlopige oplevering.

www.arcopolo.com

Casco woning zonder epb

5 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Hugo, uiteraard.  De eerste architect is daar zeker verantwoordelijk voor, maar dat is een zaak tussen hem en zijn opdrachtgever (de verkoper).  De koper heeft enkel de verkoper om overeen te komen over een minderwaarde omwille van deze gebreken.

www.arcopolo.com

Verbouwen: wat zijn prioriteiten? Advies?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Zeker en vast eerst een architect inschakelen.  Die loodst je door het gehele proces en kan al deze vragen beantwoorden.  Aannemers zijn slechts uitvoerders en die komen er pas later aan te pas.

Een architect is sowieso verplicht als je aan de draagstructuur van de woning komt (ook van het dak), als je uitbreidingen realiseert, als je de gevels verandert, ...  Je kan de vergunningsplichtige werken (waar je een architect voor moet aanstellen) terugvinden op www.ruimtelijkeordering.be 

www.arcopolo.com

Vertraging oplevering

4 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Meestal wordt een vertragingsvergoeding opgenomen in (verkoops)lastenboeken.  Als dat niet het geval is, dan kan je dit nog altijd opeisen.  Het is een recht om vergoed te worden als je langer moet wachten op je pand, waardoor je vorige huur langer loopt, tezamen met de afbetaling van je lening voor het nieuwe pand.  Je betaalt dus een zg dubbele huur.

Maar zelfs als je nu niet huurt of geen lening moet aangaan voor de aankoop van het nieuwe pand, dan nog heb je recht op een vergoeding voor laattijdigheid.

Als je het moet opeisen wordt dat meestal wel advocatenwerk, dus dan moet je de overweging maken of je die kost voor je advocaat wil/kan betalen en of dit opweegt tegen de vergoeding die je wil eisen.

www.arcopolo.com

Is het aannemen van een veiligheidscoördinator verplicht?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Als er "gevaarlijke" werken uitgevoerd worden moet er ook 1 aangesteld worden.  Deze gevaarlijke werken zijn oa werken op een hoogte van meer dan 5m of op een diepte van meer dan 1,2m, werken met prefabelementen, met chemische producten, ...  Er is een lijstje met alle gevaarlijke werken.

www.arcopolo.com

Steunstructuur dak weghalen

5 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Voor structurele aanpassingen (aan het spant en de gordingen werken is structureel) moet je een bouwaanvraag indienen en moet je met een architect werken.  Die zal je wel verder helpen, want, sorry, je kent er duidelijk niets van.

De schuine verbinding (of las) wordt expres naast het spant genomen en niet erop om een inklemmingsmoment te creëren waardoor de overspanning groter kan genomen worden.

De trekker in het spant dient om de doorbuiging van de spantbenen te verhinderen.  Om het wegdrummen van de muren tegen te gaan worden balken in de roostering gebruikt, die met ankers aan de buitenzijde van de muren vastgehouden worden.  Als je deze trekkers wegneemt moet je een andere opvang voorzien voor de spatkrachten van het dak, bijvoorbeeld een ringbalk.

Als je het spant wil wegnemen, dan zal je een andere vorm van ondersteuning van de gordingen en de nokbalk moeten voorzien want zulke balken overspannen maximum 4-4,5 m zonder doorbuiging.

www.arcopolo.com

Totale renovatie

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Laat een voorontwerp met kostenraming maken door een architect.

www.arcopolo.com

Is mijn vergunning vervallen?

2 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Neen, die vervalt niet, want u bent reeds bezig met de werken.  Ze moeten idd binnen 5 jaar water- & winddicht zijn.

www.arcopolo.com

Verkoper nog verantwoordelijk voor afval?

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

In principe koop je iets met alle voor- en nadelen eraan verbonden en je hebt allicht vooraf het pand kunnen bezoeken, maar als er gebreken/nadelen bewust gecamoufleerd werden en je kan dat bewijzen, dan kan je de schade die je erdoor lijdt claimen op de verkoper.

www.arcopolo.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende