albarius

Lid sinds 8/4/2015

  • Andere professioneel
  • 0 vragen gesteld
  • 67 vragen beantwoord
  • 2 vragen goed beantwoord
  • 21 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
albarius Andere professioneel Privébericht

Geschiedenis

Verkleuring op muur schouw
2 reacties · · #Wanden en plafond
Reactie van albarius

Mogelijks roetdoorslag. Een haard van de jaren 30, in de loop der tijden is de roet ingebakken in de stenen en de voegen. Is er tijdens het pleisteren op deze schouw een preventieve behandeling geweest om dit te vermijden? Aanbrengen van een product op de schouw voor het pleisteren aan te vangen ofwel een folie aanbrengen in de dikte van de pleisterlaag?

Bekijk
Pleisterwerk
4 reacties · · #Muren
Reactie van albarius

Alles hangt er van af wat de toestand was op het moment van de pleisterwerken: als de muren toen droog stonden (bvb lange droge periode in de zomer) kon de stukadoor niet weten dat de muren vochtig waren in andere periodes van het jaar. Als de muren zonder aanwijzing vochtig stonden, had de plakker (als gespecialiseerde aannemer) je daarover moeten informeren. Evenals over het feit dat er geen vochtkering steekt. Informatieplicht heet dat. Aannemers moeten rapporteren/communiceren over anomaliën in de aanvangstoestand voor hun werken die tot problemen zouden kunnen leiden. Is de aannemer aansprakelijk? Hangt er ook van af. Het valt niet onder de tienjarige aansprakelijkheid, want de stabiliteit van je woning is niet in gevaar. Mogelijks heeft hij contractueel een waarborgperiode voorzien en als die nog loopt, kan je hem aanspreken (contract terug nalezen). Anders is het voor jou. Tenzij... Je zou hem juridisch kunnen aanspreken omdat hij je niet geïnformeerd heeft over het ontbreken van een vochtkering > plakkerij mag nooit tot onder de vochtkering komen, dus plakker weet die perfect zitten. Als die daar niet zit, heeft hij dat ook gezien en weet hij dat dit tot problemen kan leiden. Op dat moment had hij de werken moeten stilleggen en jou en/of de architect moeten aanspreken om te weten wat er moest gebeuren, vóór zijn werk aan te vangen... En dan had jij de keuze om alsnog te injecteren, te onderkappen, of gewoon het risico op jou te nemen. Die keuze had uiteraard een ernstige vertraging van de werken meegebracht en een serieuze meerkost geweest. Is er daarover in de planningsfase gecommuniceerd met de architect? Eigenlijk had die dat ook moeten weten bij het bepalen van de vloerpas, archi heeft ook informatieplicht... Veel sterkte bij het ontwarren van deze Gordiaanse knoop.

Bekijk
Vochtkering te hoog
10 reacties · · #Muren
Reactie van albarius

Je schrijft in je openingsbericht niets over een vochtkering. Is er een vochtkering op die hoogte en is de plakker daar gestopt? Is er geen vochtkering en heeft de plakker zich daar misrekent? Of gewoon "een veilige hoogte" aangehouden zonder vochtkering? Die vochtkering is cruciaal in het bepalen van wat je wel of niet kan/moet doen. Kan je daarover eerst even verdere info geven aub? In veel oude woningen zitten in de binnenmuren geen vochtkeringen en dan is cementeren ook niet dé oplossing.

Bekijk
Reactie van albarius

Neen, over kalk kan je niet bezetten. Kalk is als product onstabiel en hangt zelf te weinig vast op de ondergrond (kras er maar eens in met een plamuurmes). Je hebt 2 opties: ofwel alles eraf tot op de blote baksteen ofwel een voorzetwand met gyproc. Er zijn geen producten die de stabiliteit van de kalklaag zelf bevorderen, noch die de aanhechting van de kalk aan de ondergrond bevorderen. Als je er absoluut over wil pleisteren, dan schroef je stucanet (al dan niet op een panlat) op de muur, zodat de gips zich daar mechanisch in kan verankeren. Kalk is er ook niet op voorzien om het gewicht van een pleisterlaag op te houden.

In geval van kalkverf, lost de verf terug op onder invloed van het vocht en valt de pleister van de muur nog voor hij droog is.

Bekijk
Reactie van albarius

Ja, je kan over bestaande crepi heen pleisteren. Dan moet je wel eerst een aanhechtingslaag zetten (bvb betocontact). Hou er rekening mee dat wanneer je pleistert over je crepi, dat je dan een zekere dikte aanbrengt waardoor de chambrants van je deuren, je plinten min of meer verzonken zullen liggen, de zijslagen van je ramen kunnen nipt zijn, mogelijks moet je je stopcontacten/lichtschakelaars bijkomend voorzien van "lange klauwen" omdat die minder diep in de potjes zullen steken als ze bovenop de nieuwe bepleistering geplaatst worden. Afhankelijk van hoe ruw je crepi staat, zal de plakker met een andere soort gips moeten werken. Maar het kan wel zonder alles af te kappen.

Wat je met de plakker ook even samen moet bekijken is hetvolgende: je hebt eerst pleister, dan crepi erover, dan aanhechtingslaag, dan nieuwe pleister,... snap je... soms krijg je veel spanning en gewicht over elkaar dat het gevaar om de hoek schuilt dat ze mekaar gaan lostrekken of dat er een stuk afspringt als je later een gat boort om iets aan de muur te hangen. Meestal niet, meestal zijn er geen problemen, maar soms gebeurt het wel.

Bekijk
Reactie van albarius

cementgebonden: om het onderscheid te maken tussen cement/hydraulische kalk enerzijds en gipsgebonden anderzijds. Het eerste blijft intact in een vochtige omgeving en het tweede rot weg op termijn.
Neen, hier nooit voorgemengde producten ondergronds. Ze zijn "vochtwerend" en blijven stabiel. Enkel te gebruiken op een "droge" ondergrond en met een afwerklaag erover (bvb tegels in een douche, verf of sierpleister elders, als je ze buiten als plint gebruikt, moeten ze onder het maaiveld afgeschermd worden van de grond..) Het minste vochtaandrang van achter uit en je hebt verkleuringen, witte kringen, en de salpeteruitbloeiingen duwen het op termijn los. Deze producten zijn niet identiek aan zelfgemengde mortel met zand en cement/kalk.

Bekijk
Gyprocem 1100 vervallen?
2 reacties · · #Muren
Reactie van albarius

Pleisters en cementen in zak die over de vervaldatum gaan, mag je inderdaad niet meer gebruiken. Voor een goede en optimale verwerking zitten daar "toeslagstoffen" in om het verwerkingsproces continue te houden en altijd gelijk onder welke omstandigheden ook. Sommige toeslagstoffen zorgen ook voor een goeden aanhechting, uitharding, waterdichting... Eigenlijk is dat een hele cocktail die daar mee in zit.  Na verloop van tijd verminderen de werkzame stoffen van die toeslagstoffen, waardoor het product oncontroleerbaar wordt. Die vermindering is niet altijd hetzelfde maar is ook afhankelijk van de stockage die het product heft gehad. Mogelijk wordt het niet meer volledig hard, of veel te hard, of droogt het heel traag, is de afbindig verstoord, hangt het niet voldoende goed aan de muur, of de waterdichting is slecht,,... Wat er ook is, je zal altijd een pleisterlaag overhouden met een min (maar meestal meer) verstoorde kwaliteit dan hetgeen je mag verwachten. Daarom dus > weggooien en nooit gebruiken. In jouw geval en als dat nog niet betaald is, laten weghalen door die aannemer, anders beticht hij je misschien nog van diefstal...

Bekijk
Reactie van albarius

De 2 mogelijkheden kunnen allebei. De "normale" volgorde is om eerst te plakken waarbij de plakker op de betonplaat staat en dan pas de rest. Er wordt om een aantal redenen (bvb planning) ook omgekeerd gewerkt: eerst isolatie, vloerverwarming, chape en dan pas plakken. Als die mannen van de isolatie niet alles proper afplakken hangt heel uw plakwerk vol. Als je eerst isolatie en vloerverwarming zou doen, dan MOET je ook eerst chappen voor de plakker komt. Nadeel is dan wel dat je heel de chape moet afplakken met waterwerend karton, zoniet hangt heel de chape vol met pleister en kan je er niet meer fatsoenlijk over vloeren. Als je eerst zou chappen, hou dan ook rekening met wat je moet doen met de luchtdichtheid onder je vochtkering, dat je dat ook eerst mee voorziet..
Er komt tegenwoordig wel wat bij kijken, maar het kan perfect allebei. En zoals hierboven al aangegeven: beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen.

Bekijk
Bepleistering van ronde binnenhoek
1 reactie · · #Muren
Reactie van albarius

Dat doe je uit de hand en dat is ervaring. Niet meteen het makkelijkste waarvoor je gemakkelijkheidshalve als plakker al een paar duizend m² in de vingers hebt zitten voor je daar aan begint, eigenlijk gaat dit een stuk verder dan DHZ-werk. Wees je daar van bewust. Die ronde muren zijn ook niet allemaal "perfect" rond, ze lijken wel zo. Een lange waterpas is voor zoiets ook een bijzonder handig hulpmiddel om te zien of je in de hoogte recht blijft.

Bekijk
Reactie van albarius

Als je de muur niet voldoende glad hebt gekregen, dan is de droging en afbinding sneller verlopen dan het afwerken. Dat overkomt meer mensen die pas met plakken beginnen. Kan je dat oplossen met fix en finish? Ja, wel opletten voor het volgende: enerzijds kan het zijn dat de huidige ondergrond te glad is voor f&f en dat je daar een hechtbrug als betocontact moet tussenzetten en anderzijds is je muur momenteel nog vocht aan het afgeven van de goldband en dus is het misschien niet het moment om iets op een ondergrond te zetten die nog volop aan het uitzweten is. Ofwel als het al redelijk glad staat, kan je het helemaal laten uitdrogen en dan bijwerken met schilderplamuur en schuurpapier voordat je gaat schilderen.

Bekijk