Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Kan ik afzien van aankoop ,

Malafide aanemer
0 thumb_up 57 comment Andere particulier
#Sleutel-op-de-deur · 1 jaar geleden
Deze vraag is goed beantwoord

aannemer heeft groven fouten gedaan 

Hugo C.
266 thumb_up 1302 comment Bouwer
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Hetgeen ik hier lees, laat maar 1 conclusie open namelijk de werken stilleggen,  het contract laten ontbinden door de rechtbank en de schade laten vaststellen (gerechtsdeskundige aangesteld door de rechtbank). Reken niet meer op een dading, want die aannemer en architect zijn gewoon onbetrouwbaar.

Aangezien u de bouwgrond hebt aangekocht lijkt mij de meest aannemelijke oplossing dat de reeds uitgevoerde werken volledig worden afgebroken. Vraag al offertes bij enkele afbraakbedrijven. Probeer bij uw bankinstelling een regeling te vinden voor uw lening: dit is een uitzonderlijke situatie waar zij normaal gezien een aanvaardbare oplossing kunnen aan geven die door u kan gedragen worden. Probeer ook de boetes te recupereren. Indien zij halsstarrig vasthoudt aan de lettertjes van de overeenkomst : de lening stopzetten - in dat geval wel oog hebben voor de kosten (hypothecaire schrapping - wederbeleggingsvergoeding voor de bank, notariskosten e.d.).

Geef  uw advokaat de opdracht om over te gaan tot ontbinding van het contract met de aannemer en terugbetaling van de voorschotten + vergoeding van alle schade. Stel de aannemer en de architect in gebreke. Beide zijn m.i. schuldig.(Is het een architect die u gekozen hebt of zat deze mee in het sleutel-op-de-deur project?

Het kan een zaak zijn van lange adem (meerdere jaren als één der partijen in beroep gaat), maar er zit volgens mij niets anders op. Hij heeft tijd genoeg gehad. Wees ook voorbereid op een mogelijke faling en dan ben je al uw reeds betaalde centen kwijt! Uw enige hoop is dan de architect. Probeer te bekomen bij uw advokaat dat hij eist dat zij "solidair" worden veroordeeld. D.w.z. als de ene niet kan betalen (of in faling gaat) kun je aankloppen bij de andere.

Dat is het grote nadeel van S-O-D projecten. Tref je het slecht met de aannemer (onbekwaam, faling e.d.) dan zit je vast voor het ganse project en ben je ook het voorschot (op het ganse project) kwijt.