Livios: Bouwen aan morgen


Wat na negatieve beroepsprocedure bij deputatie

Wat na negatieve beroepsprocedure bij deputatie

Delciost
0 thumb_up 2 comment Bouwer
#Juridisch · 4 maanden geleden

Wij bouwen momenteel een alleenstaande woning in een woongebied. In onze straat ligt een camping, een school en een zwembad. Onze straat is tevens de laad- en loszone voor enkele grote winkels.

Aan onze woning wensen wij een opnamestudio te bouwen. Wij dienden een eerste aanvraag in, die werd geweigerd: een kavelwijziging was nodig. We dienden een nieuwe aanvraag in tot het bouwen van de woning zonder studio. We benoemden die ruimte tot hobbyruimte. De bouwvergunning werd afgeleverd met de bijzondere voorwaarde dat nevenbestemmingen niet zijn toegelaten.

Tegelijk zijn we de procedure tot kavelwijziging gestart. Hiervoor was toen nog een buurtonderzoek nodig. Er werden 3 bezwaren ingediend en een petitie (10 handtekeningen). De GSA verklaarde alle bezwaren ongegrond m.u.v. 1 die deels gegrond werd verklaard. Indien de term handel geschrapt zou worden, was ook die ongegrond. Toch weigerde het schepencollege de vergunning met 1 zin: Elke functie die bijkomende mobiliteit in de straat genereert is niet wenselijk.

Wij gingen in beroep bij de deputatie dat onontvankelijk werd verklaard wegens een onvolledigheid. We zijn bijgevolg opnieuw begonnen... er was echter niet langer een buurtonderzoek nodig. Kavels ouder dan 15 jaar werden vrijgesteld. Opnieuw werd dit afgekeurd. De motivatie werd zonder meer gewoon overgenomen van de eerste weigering.

Toen gingen we in beroep bij de deputatie. De uitspraak volgt op 8 november. We hebben hier een heel slecht gevoel bij: de gedeputeerde verwees telkens opnieuw naar de draagkracht van de buurt. PSA gaf negatief advies. Dit voornamelijk gebaseerd op de beslissing van het schepencollege. 1 argument ten gronde nl. dat de dynamiek (ingang en van parking) zich in de tuinzone bevindt en dat dat niet wenselijk is voor de buren. Echter de zuidoriëntatie zit vooraan waardoor de ganse straat een voortuin heeft i.p.v. een achtertuin. We vrezen dus opnieuw een ongegronde verklaring.

Er zou nu wel een nieuw besluit zijn dat ons (een kavel van 15 jaar of ouder) een vrijstelling verleent voor de functiewijziging. Deze moet nog gepubliceerd worden. Echter, de bijzondere voorwaarde in de bouwvergunning doet ons de das om. Elke woning in de straat kan nu dus een vrij beroep, dienst of zelfs café starten... behalve wij. Hebben wij nog opties?

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Hugo C.
164 thumb_up 883 comment Bouwer
4 maanden geleden

Het is natuurlijk te bezien wat u juist bedoeld met opnamestudio: zijn dat professionele activiteiten met tewerkgesteld personeel e.d. en hoe is de omgeving gekwalificeerd? Als residentiele woningen ? Wat waren de bezwaren van de buren?

Stedenbouw weet ook dat je via allerlei achterpoortjes dan toch probeert te bekomen wat je wilt, maar ze zullen er ook op toezien dat het daar bij blijft en elke administratieve wijziging in de bestemming afblokken.

Dooddoeners zijn natuurlijk termen als "de ruimtelijke draagkracht wordt overschreden" terwijl niemand daar een juist getal of berekening kan voor geven.

Delciost
0 thumb_up 2 comment Bouwer
4 maanden geleden

de opnamestudio is een muziekopnamestudio. Enige die daarin werkt is mijn vriend. Bands komen daar dus hun CD, LP, Demo, etc. opnemen. de leden komen per keer met 1 persoon tot max 6 personen. Het valt echter zelden voor dat een volledige band een hele dag aanwezig is. 

Ons huis is gelegen in een residentiele woonwijk. de studio hangt vast aan ons huis en bedraagt minder dan 30% van de woonoppervlakte. Het is dus een nevenbestemming.... ondergeschikt aan het wonen. 

Luc Vandamme
16 thumb_up 134 comment Verbouwer
4 maanden geleden

Ik geef je weinig kans in deze administratieve procedure omdat een opnamestudio als een hinderlijke inrichting (door mogelijke geluidsoverlast) kan beschouwd worden en dat daarvoor een VLAREM regelgeving van toepassing is, waar het gemeentebestuur een aparte vergunning moet voor afleveren. Dit heeft zelfs niets te maken met de bouw zelf van de studio, maar met de uitbating van deze opnamestudio. Je hebt het verkeerd aangepakt, je had eerst de VLAREM vergunning moeten vragen en verkrijgen, vooraleer je je bouwvergunning aanvraagt.

Mvg,

Delciost
0 thumb_up 2 comment Bouwer
4 maanden geleden

Beste,  

Alle vergunningen zijn in orde. VLAREM is niet nodig. Daar werd in de eeste stap al voor gekeken. Geluidsoverlast is hier in geen geval de issue. Men valt puur over mobiliteit.

Luc Vandamme
16 thumb_up 134 comment Verbouwer
4 maanden geleden

Je kan nog steeds bij het Vlaams gewest een administratieve beroepsprocedure instellen, maar neem dan een goede advocaat die thuis is in administratieve procedures en die met de juiste argumenten de beslissing van het schepencollege kan onderuit halen. 

Hou ermee rekening dat het schepencollege een grote interprettatiemogelijkheid heeft gekregen van de wetgever en dat hun beslissing enkel met administratieve argumenten kan worden betwist.

Dus, ik wens je "bonne chance" en een goede advocaat en veel geduld (lange behandelingstermijn).

Mvg, Luc


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?