Livios: Bouwen aan morgen


Verjaring bouwmisdrijf : aflopend of voortgezet misdrijf?

Verjaring bouwmisdrijf : aflopend of voortgezet misdrijf?

Sette
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
#Juridisch · 2 maanden geleden

In alle wettelijke info die ik vind over verjaring van een bouwmisdrijf vind ik de vermelding dat er qua mogelijkheid tot verjaren een verschil wordt gemaakt tussen een 'aflopend misdrijf' en een 'voortgezet misdrijf' : in het laatste geval zou verjaring in de praktijk niet mogelijk zijn omdat de begindatum voor de verjaring de datum zou zijn waarop het voortgezet bouwmisdrijf zou zijn opgeheven.
Daar begrijp ik dus niks van, elk bouwmisdrijf kan volgens die interpretatie toch onder 'voortgezet' vallen want dat is toch inherent aan het bouwmisdrijf, dat het in stand is gehouden? En dan zou verjaring van een bouwmisdrijf in de praktijk toch nooit mogelijk zijn?

[url]https://www.ruimtelijkeordening.be/nl-nl/NL/Beleid/Handhaving/Verjaring-van-bouwmisdrijven [/url]

reageer Quote Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

charlyse
5 thumb_up 35 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Verjaring van bouwmisdrijven betekent eigenlijk dat er na verjaring geen strafvordering en/of herstelvordering meer kan ingesteld worden door overheidsinstanties. De termijnen van verjaring zijn verschillend van geval tot geval. 

Anderzijds denk ik wel dat een derde benadeelde (bijvoorbeeld een gebuur) vanaf de kennisname van een bouwmisdrijf (ook al is het verjaard) nog altijd een vordering kan instellen binnen de wettelijke termijn; die termijn begint dan te lopen vanaf de datum van zijn kennisname van het bouwmisdrijf. 

Ook al is het bouwmisdrijf verjaard, de "onvergunde" toestand blijft met alle nadelige gevolgen.

De masterproef van Christophe Baert : De verjaring van bouwmisdrijven - academiejaar 2011 en 2012 geeft een uitgebreide en duidelijke uitleg - ook voor leken. 

Sette
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Ja, die masterproef had ik ook al gevonden en dat een derde nog een vordering kan instellen wist ik, alleen bleef ik dus twijfels hebben qua omschrijving 'voortgezet' omdat dat in principe tegenspreekt dat er hoe dan ook een verjaring zou mogelijk zijn van welk bouwmisdrijf dan ook, terwijl ik wel overal lees dat die verjaring er is.

Charel
342 thumb_up 1434 comment Andere professioneel
2 maanden geleden

Beste , een bouwmisdrijf verjaart niet.

Maar kan in vele gevallen blijven bestaan zonder bestraffing of herstelvordering.

Sette
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Ja, blijkbaar wel, ik woon hier 26 jaar zonder dat ik weet had van enig misdrijf en de stad zegt ook dat het een bestaande toestand is en dat er geen PV is, dus ze niks gaan doen maar daar heb ik geen zekerheid over natuurlijk, als één van hun ambtenaren met het verkeerde been uit bed stapt kan de situatie alweer heel anders zijn.
Ondertussen heb ik wel ergens gelezen dat 'instandhouding' niet (meer) als een misdrijf wordt gezien, net om die tegenspraak teniet te doen waardoor die wet van 2009 van de verjaring compleet zinloos zou zijn.

charlyse
5 thumb_up 35 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Een bouwovertreder kan strafrechtelijk en burgerrechtelijk vervolgd worden. Een instandhouder wordt strafrechtrechtelijk niet vervolgd, maar kan wel burgerrechtelijk (herstelvordering) vervolgd worden.

Het probleem van een bouwmisdrijf is, ook al kan het verjaren (=  de eigenaar / bouwovertreder of eigenaar / instandhouder riskeert geen vervolging meer van overheidsinstanties) het blijft een onvergunde toestand.

De stad zegt dat ze niets gaat ondernemen en gedoogt “officieus” de illegale toestand. De stad verdraagt (in stilte) de illegale toestand en ze belooft niets te doen. Er zijn wel andere (o.a. Inspectie, gebuur, eventueel een bestemmingswijziging) die iets kunnen doen. En dan is het de vraag hoe de stad dan gaat reageren!!!! In stilte haar handen in onschuld wassen??

De stad zegt dat het een bestaande toestand is en dus zou dit willen zeggen dat ze weet had /heeft van de onvergunde toestand. Vanaf wanneer weet de stad over de onvergunde toestand?

Het is een feit dat een onvergunde toestand sowieso beperkingen tot gevolg heeft. Als eigenaar /instandhouder gaat men meer dan waarschijnlijk problemen (afhankelijk van de impact van het bouwmisdrijf) krijgen bij de doorverkoop.

Het heeft meestal een waardevermindering tot gevolg, het geraakt minder rap verkocht, men kan geen “te vergunnen en niet te vergunnen” werken (bijv. uitbreidingswerken, zelfs noodzakelijke grotere instandhoudingswerken waar een vergunning voor nodig is) uitvoeren. Doet men dat wel dan begaat men een bouwmisdrijf en is men “niet meer beschermd” tegen de strafvordering en de herstelvordering van de handhavende overheid en riskeert men een vervolging.

Dus: voert men de noodzakelijke, bijvoorbeeld instandhoudingswerken toch uit dan wordt men als onschuldig eigenaar /instandhouder, bouwovertreder schuldig aan een “voortgezet” bouwmisdrijf en kan men terug strafrechtelijk en burgerrechtelijk (herstelvordering) vervolgd worden.

Ook al is men “onschuldig ” onwetend eigenaar men wordt met de vinger gewezen en is schuldig minstens aan instandhouding.

Herstel naar de vergunde toestand of regularisatie zijn de enige mogelijkheden om het vergund te krijgen (en dat kost geld). De eigenaar - instandhouder (ook al had men geen weet van de bouwovertreding bij de aankoop) is de enige die de regularisatie kan aanvragen en is ook degene die opdraait voor de kosten.

Het is gemakkelijker gezegd maar niet gedaan om de schade (kosten) te verhalen bij de vorige eigenaar / bouwovertreder /verkoper -bedrieger. Procederen kost tijd en vooral geld en dan is het nog de vraag of men de procedure gaat / kan winnen. Het is dan ook nog de vraag of bedrog door de vorige eigenaars /verkopers kan bewezen worden en of de stad of gemeente indertijd de hand niet boven het hoofd heeft gelegd van de vorige eigenaars /bouwovertreders.

Het is een zekerheid dat je als onschuldig instandhouder belandt in een onzekere situatie waarvoor je als eigenaar moet opdraaien.

Sette
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Ja, daar ben ik me allemaal van bewust (na uren en uren opzoekingswerk), dat maakt het ook zo'n drama.
Naar de 'oorspronkelijke toestand' herstellen wordt moeilijk want de gebouwen zijn perfect vergund, het is de functie 'wonen' die niet vergund blijkt - kwamen ze een paar weken terug toevallig achter op de gemeente, na mij 26 jaar lang andere info te hebben gegeven en er ook te hebben naar gehandeld.
En nee, procederen garandeert niks maar niet procederen nog minder vrees ik.
En die prijsvermindering : zeg maar gerust dat het onverkoopbaar is, je moet al gek zijn om daar geld te willen voor geven :-( .

.

charlyse
5 thumb_up 35 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Men voelt zich in de zak gezet. Het is een drama waar velen zich niet van bewust zijn. En wanneer er instanties mee betrokken zijn, is het drama des te groter.

Het lukt mij niet u een privébericht te sturen.

Indien u het lukt en u het wenst, wilt u mij een privébericht sturen? 

Veel sterkte.

Sette
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Waardoor ik me het meeste in de zak gezet voel is

a/ dat ik op verschillende tijdstippen VIER maal heb nagevraagd bij de gemeente of alles hier qua woning in orde was en VIER maal hebben ze geantwoord dat ik niks hoefde te doen, dat het bij hun bekend stond als woning

en b/ dat alle overheidsinstanties hun eigen wetten en terminologie blijken te hebben waardoor de info die je krijgt via het kadaster, de bevolking, de stad enz. blijkbaar onderling totaal niet gecommuniceerd wordt en de burger totáál op het verkeerde been wordt gezet.

Ik heb je een pb gestuurd, geen idee of je die krijgt.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?