Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Verantwoordelijkheid Stadsbestuur

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Juridisch · 4 maanden geleden

In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening bestudeerde de Brandweer op plan de maatregelen inzake brandveiligheid ivm bouwvergunningsaanvraag. Na bijkomende inlichtingen richt de Brandweer een schrijven naar de Burgemeester met kopie aan de dienst Ruimtelijke Ordening  en komt tot volgend besluit: Gunstig Advies, inzake brandvoorkoming, indien er rekening gehouden wordt met 11 beveiligingsmaatregelen, waarvan enkele dure aanpassingen in 2 privatieve delen.

Toch levert het Stadsbestuur een maand later een bouwvergunning af op de ongewijzigde oorspronkelijke plannen.

Een half jaar later dient de bouwheer opnieuw aangepaste plannen in met dezelfde foute indeling.

Opnieuw levert het Stadsbestuur een bouwvergunning af zonder rekening te houden met het advies van de Brandweer.

Het gebouw wordt opgetrokken met de foute private indeling. Niemand van de bewoners was tot op heden op de hoogte van deze situatie.

Omdat wij geen brandveiligheidsattest bezitten (vermeld in Basisakte) hebben wij de Brandweer uitgenodigd voor een inspectie en zij hebben opnieuw een negatief attest afgeleverd omwille van het niet aanpassen van de privatieve delen en de huidige strengere normen! De syndicus raamt de kosten op ongeveer 45.000€.

Aangezien de dienst Ruimtelijke Ordening ZELF de aanvraag bij de brandweer heeft ingediend en gezien de Brandweer een negatief verslag heeft teruggestuurd, heeft het Stadsbestuur zich niet tweemaal vergist bij het afleveren van 2 bouwtoelatingen?

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
4 maanden geleden

Bedankt voor jullie antwoorden.

Ik blijf het toch vreemd vinden dat het Stadsbestuur tweemaal een bouwvergunning aflevert zonder enige vermelding van de bezwaren van de Brandweer!  Er is nochtans verschillende correspondentie gebeurd tussen de dienst Ruimtelijke Ordening en de Brandweer wegens onvoldoende informatie op de plannen.

De oorspronkelijke plannen werden niet aangepast aan het belangrijkste bezwaar, namelijk dat de 2 liften NIET rechtstreeks toegang mochten geven IN de 2 appartementen van de bouwheer-eigenaar-bewoner.

Nu beweert de zoon zelfs dat zijn ouders geen bouwovertreding hebben begaan omdat het Stadhuis tweemaal een bouwvergunning heeft afgeleverd.

De Brandweer heeft het gebouw toch opnieuw afgekeurd omdat hun oorspronkelijk advies niet werd gevolgd en met het gevolg dat het gebouw op dit ogenblik niet voldoet aan andere, huidige en strengere normen.