Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Verantwoordelijkheid Stadsbestuur

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Juridisch · 4 maanden geleden

In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening bestudeerde de Brandweer op plan de maatregelen inzake brandveiligheid ivm bouwvergunningsaanvraag. Na bijkomende inlichtingen richt de Brandweer een schrijven naar de Burgemeester met kopie aan de dienst Ruimtelijke Ordening  en komt tot volgend besluit: Gunstig Advies, inzake brandvoorkoming, indien er rekening gehouden wordt met 11 beveiligingsmaatregelen, waarvan enkele dure aanpassingen in 2 privatieve delen.

Toch levert het Stadsbestuur een maand later een bouwvergunning af op de ongewijzigde oorspronkelijke plannen.

Een half jaar later dient de bouwheer opnieuw aangepaste plannen in met dezelfde foute indeling.

Opnieuw levert het Stadsbestuur een bouwvergunning af zonder rekening te houden met het advies van de Brandweer.

Het gebouw wordt opgetrokken met de foute private indeling. Niemand van de bewoners was tot op heden op de hoogte van deze situatie.

Omdat wij geen brandveiligheidsattest bezitten (vermeld in Basisakte) hebben wij de Brandweer uitgenodigd voor een inspectie en zij hebben opnieuw een negatief attest afgeleverd omwille van het niet aanpassen van de privatieve delen en de huidige strengere normen! De syndicus raamt de kosten op ongeveer 45.000€.

Aangezien de dienst Ruimtelijke Ordening ZELF de aanvraag bij de brandweer heeft ingediend en gezien de Brandweer een negatief verslag heeft teruggestuurd, heeft het Stadsbestuur zich niet tweemaal vergist bij het afleveren van 2 bouwtoelatingen?

Luc Vandamme
26 thumb_up 200 comment Verbouwer
4 maanden geleden

Als het gustig advies en een verwijzing naar de 11 beveiligingsmaatregelen in de bouwvergunning worden vermeld, dan is er niets aan de hand met de bouwvergunning en kan het gemeentebestuur en haar administratie niet verantwoordelijk gesteld worden.

De verantwoordelijkheid ligt dan volledig bij  de bouwheer die niet alle punten van de vergunning gevolgd heeft. Hij kan zelfs van bedriegelijke verkoop beschuldigd worden omdat het gebouw niet voldeed aan de bouwvergunning, zonder dit expleciet gemeld te hebben bij de verkoop.

Het immokantoor die u het appartement verkocht heeft, kan ook van nalatigheid beschuldigd worden omdat zij niet alle informatie opgevraagd en doorgegeven hebben voordat de verkoop van het appartement heeft plaats gevonden, omdat nu blijkt dat dit voor u een essentiële voorwaarde kon zijn om tot deze aankoop te beslissen.