Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Bezwaar bijbouw buren

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
#Juridisch · 1 jaar geleden

Onze woning is vroeger opgesplits tot 2 halfopen bebouwing. Daarom hebben wij 3 ramen bij de perceelgrens. Nu wilt de buurman bijbouwen en zijn bijbouw voor onze ramen zetten en dus de ramen blokkeren. Er is een openbaar onderzoek geweest dat in juni is geëindigd. We hebben binnen die tijd bezwaar ingediend.

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Als dat recht op licht niet gedocumenteerd is in de notariële akte van de buur kan je'r normaliter geen recht laten op gelden. Zelfs de verkrijgende  verjaring (na 30 jaar) is geen beletsel voor de buur om een muur op te trekken voor deze ramen en je't licht te ontnemen.  Mijn gok is dat je bezwaar zal afgewezen worden maar 't zou natuurlijk tof zijn als de buur z'n bijbouw bv enkele meter opschuift (als dat mag van stedebouw). 

Die regeling geldt hoofdzakelijk als je in de scheimuur een venster plaatst volgens de regels (170cm hoogte, tralies enz..). Daar kan de buur zich in principe niet tegen verzetten. Anderzijds verliest hij geen rechten op zijn eigendom en mag hij aanbouwen en het venster afsluiten.

Hier is het iets helemaal anders. De vensters waren al aanwezig op het ogenblik dat de woning in twee geplitst is. De ene heeft duidelijk een erfdienstbaarheid op de andere nl. zicht, belichting / bezonning en verluchting. De buur, die het naastliggend deel gekocht heeft, heeft duidelijk gezien dat er een erfdienstbaarheid bestond nl de vensters in de scheimuur. Had er een deur in gestaan, dan betekende dat dat de ene recht van doorgang had over het terrein van de andere. Dat moet daarom niet beschreven staan.

Uw buur zal in elk geval de verkregen bouwvergunning moeten aanplakken waarbij je binnen de 30 dagen beroep kan aantekenen bij het provinciebestuur. Maar wacht niet af en ga al eens op de stedenbouwkundige dienst informeren of probeer het betreffende collegebesluit te bemachtigen (gewoonlijk publiceren ze dat binnen een paar dagen op hun website)

Probeer ook eens te achterhalen hoe de splitsing tot stand is gekomen. Is het perceel grond verkaveld (naar 2 perceelnummers en 2 KI's). Is er een verkavelingsvergunning verkregen, wat staat er in?

Wat staat er precies in uw notariële acte rond de gemeenschappelijke delen. Staat bv de muur volledig op uw eigendom

Het perceel is opgesplits naar 2 perceelnummers, zij hebben klein beschrijf en wij groot beschrijf. In het uittreksel vergunningsregister staat bij Verkavelingen: "Voor zover bekend behoort het onroerend goed niet tot een niet vervallen verkaveling of maakt geen deel uit van een verkaveling die deels vervallen is" En bij verkavelingswijzigingen en stedenbouwkindige attesten staat ook geen. Wat betekent dat dan voor ons?