Livios: Bouwen aan morgen


Afwerken scheidingsmuur

Afwerken scheidingsmuur

jean1986
11 thumb_up 60 comment Andere professioneel
#Juridisch · 8 maanden geleden

Wij zijn een nieuwe rijwoning aan het bouwen in een nieuwe verkaveling. Onze rechter buur heeft 11 meter diep gebouwd, wij 13 meter. Nu willen wij onze muur die achteraan 2 meter doorloopt isoleren+ afwerken. Op ons goedgekeurde bouwplan door stedenbouw staat vermeld dat wij 12 cm isolatie aanbrengen+ gevel leien. Gevolg daarvan is dat wij de perceelgrens +-10 cm overschrijden. Onze bouwvergunning heeft volgens de opgelegde normen en termijn uitgehangen. Hier is geen bezwaar tegen ingediend. Nu protesteert onze buur en wil niet dat wij de perceelgrens overschrijden, hoewel wij wel een goedgekeurde bouwvergunning hebben. Volgens de dienst stedenbouw, onze architect ,balie van het vredegerecht en geraadpleegde advocaat staan wij recht in onze schoenen. De architect van de tegenpartij betwist dit. Kunnen de buren ons weigeren deze muur langs buiten te isoleren en af te werken? In praktijk werken wij dus de gemene muur die zijzelf niet hebben doorgetrokken helemaal af op onze kosten. Onze muur die doorloopt is in praktijk een wachtgevel.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

Charel
473 thumb_up 2056 comment Andere professioneel
8 maanden geleden

Eigendomsrechten primeren boven wat er in uw bouwtoelating staat. Die 10 cm is eigendom van uw buurman en daar moet je van afblijven, wat er ook in de bouwtoelating staat !

Weet dat je een bouwaanvraag kunt doen voor het oprichten van een gebouw op een grond die (nog) niet van jouw is. Men kan die aanvraag zelfs goedkeuren zonder dat u de eigenaar bent. Maar dat zal u niet het recht geven om daadwerkelijk hiervoor die grond in te palmen.

Je zal dus de isolatie en de afwerking van die muur volledig binnen uw perceelsgrenzen moeten doen.

jean1986
11 thumb_up 60 comment Andere professioneel
8 maanden geleden

Bedankt voor je reactie Charel. 

Hoe kader jij dan de wetgeving over de gemene muur in het burgerlijk wetboek?

zie artikel 657 en 658.

Mbt tot eigendomsrecht: Kan deze situatie niet aanzien worden als erfdienstbaarheid?

Charel
473 thumb_up 2056 comment Andere professioneel
8 maanden geleden

In uw geval houdt de gemene muur op daar waar de woning van uw buurman stopt. Het stuk woning dat jij verder bouwt zal met een eigen muur moeten gebeuren en op uw eigen terrein  tenzij er een overeenkomst is gemaakt met de buurman, hetgeen je bijvoorbeeld ook zou kunnen en moeten  doen voor een gemeenschappelijke tuinmuur of afsluiting. Ook die kan je niet zonder akkoord van de buurman over of op de perceelsgrens bouwen.

Erfdienstbaarheid is een historisch en dus bestaand recht. Je kan er geen nieuwe eenzijdig en zonder wederzijds akkoord instellen omdat het u bijvoorbeeld goed zou uitkomen.

Ik vind het verder wel eigenaardig dat uw architect hiermee geen rekening heeft gehouden.

Keon
19 thumb_up 125 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Charel,

Je zit helemaal fout in deze... het gaat hier om een gemene muur en dat is een speciaal gegeven.

De topic-starter (en zijn architect) heeft het bij het correcte eind. Je hebt nu eenmaal het recht om uw eigendom aan uw kant van de scheidingsmuur te beschermen van regen en wind (en de koude) ook al moet je daarvoor 10..15cm aan de zijde van uw buurman bouwen.

Als de buurman zich niet wil schikken, moet je naar de vrederechter stappen.

Charel
473 thumb_up 2056 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Neen Keon , je hebt dat recht niet ! 

Zoals ik al zei: eigendomsrecht primeert hier. Niemand kan zonder toestemming enige oppervlakte , hoe klein ook en voor gelijk welk doel zomaar in bezit nemen. Als je je woning wilt isoleren dan moet je er voor zorgen dat dit binnen de persceelsgrens kan gebeuren !

De gevel afwerken om hem tegen wind en regen beschermen is iets anders, daar gaat het slechts om enkele cm. Dat kan in de grenstolerantie zitten.

Laat anders maar eens de wettektsten zien waarin staat verkondigd dat je ongevraagd 10 tot 15 cm moogt innemen van uw buren voor uw eigen profijt. 

No Way !

De raad om naar de vrederechter hiervoor te stappen zou ik zeker ook niet opvolgen, je zou van een koude kermis thuiskomen !

Keon
19 thumb_up 125 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

https://juridischforum.be/viewtopic.php?t=6800

En meer bepaald art. 544 van het Burgelijk Wetboek.

Zie verder ook deze eigenste website: https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/vraag/13600/welke-zijn-mijn-rechten-en-plichten-ivm-de-wachtgevel/

Misschien nog een kleine nuance... de bescherming van uw gevel *hangt* aan de scheidingsmuur... je steunt dus niet echt op de grond van de buurman.

Belangrijkste regel in deze is "goed nabuurschap"... deze problematiek is al zo oud als de straatstenen. Iedere advocaat/architect is hiervan op de hoogte.

Charel
473 thumb_up 2056 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Keon,

Je moet alles goed interpreteren !

“Art.544.Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten* of met de verordeningen.” (Burgerlijk Wetboek).

Uiteraard gaat dit over het eigendomsrecht van de buurman ! Hij is immers de eigenaar van het stukje grond dat men ongevraagd zou willen inpalmen en waar het hier over gaat.

Wil je dit toch betrekken op het te isoleren perceel dan stuit je op de bepaling "mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of de verordeningen". En dan kom je terug bij het eigendomsrecht van de buurman.

Bovendien heeft men het in het door u aangehaalde forum over een wachtgevel, een gevel die bedoeld is om er een woning tegen te zetten en waar men in die tussentijd een voorlopige isolatie- en/of beschermingslaag zou mogen aanbrengen. Geen definitieve afwerking dus !

In dit topic gaat het daar net niet over, het is hier geen gemeenschappelijke muur en zeker geen wachtgevel.

Zoals ik dus al zei: hier primeert het eigendomsrecht van die tuin.

jean1986
11 thumb_up 60 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Charel en Keon,

In praktijk gaat het eigenlijk wel over een wachtgevel (daar de buren nog de mogelijkheid hebben om 2 meter uit te bouwen) Is hier dan nog sprake van een gemene muur?

Wij willen deze gevel isoleren+bekleden. Indien de buren later willen uitbouwen, willen wij uiteraard de bekleding en isolatie verwijderen aangezien deze voor ons dan geen nut meer hebben. Eigenlijk "lenen" of "gebruiken" wij het kleine stukje grond. Een stukje naar binnen bouwen word afgekeurd door stedenbouw omdat er dan sprake zou zijn van een "vrijstaande gevel" deze gevel zou dan min 3meter van de perceelgrens moeten staan. (zie plan bijgevoegde bijlage)

Keon
19 thumb_up 125 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Jean,

Dat is de correcte benadering, uw buurman kan later ook nog twee meter extra bijbouwen, dus op dit moment is uw extra muur een wachtgevel. Het is nog geen gemene muur omdat uw buurman daarvoor eerst nog de helft van dat stukje muur moet afkopen.

Jij hebt recht om uw muur te isoleren en te beschermen tegen regen en wind. Het enige waar uw buurman nog inspraak in heeft, is de afwerking (leien, hout, ...). Maar eigenlijk had ie dat al ten tijde van het openbaar onderzoek. Daarbij moet de buurman wel redelijk blijven, dus geen bladgoud bij manier van spreken.

Je schreef dat de architect van uw buurman bezwaren maakte... wat waren diens argumenten?

Charel
473 thumb_up 2056 comment Andere professioneel
7 maanden geleden

Jean,

Uw buurman heeft gebouwd volgens zijn aanvraag en goedkeuring tot op een zekere diepte. 

Jij hebt een aanvraag en goedkeuring gekregen om verder te bouwen dan uw buurman maar dat wil niet zeggen dat je dan gemachtigd bent om dat deels te doen op de oppervlakte van uw buurman ! Je moet dat natuurlijk steeds op uw eigen perceel doen ! Dat is toch de logica zelve !

En geeft maar eens de wettekst door die dat zou tegenspreken !

Natuurlijk heb je, zoals Keon zegt, het recht (de plicht) om uw muur te isoleren maar dan uiteraard op uw eigen terrein. Dat is wellicht nu iets moeilijker maar geen excuus om het dan maar op andermans eigendom te doen zonder toelating. Uw architect heeft hierbij een fout gemaakt bij het tekenen van de plannen want de afwerking en de isolatie van die muur had perfect gekund binnen de perceelsgrens. Zulks wordt veelvuldig toegepast in dat soort situatie's.

1 2 3 4 5 · Volgende

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?