Livios: Bouwen aan morgen


Wat zijn de verplichtingen van een aannemer wat betreft ramende meetstaat en facturen?

Wat zijn de verplichtingen van een aannemer wat betreft ramende meetstaat en facturen?

PI314
0 thumb_up 9 comment Andere particulier
#Administratie · 7 maanden geleden

Wij hebben een contract getekend met een aannemer (o.a.) op basis van een ramende meetstaat.  Voor meer dan de helft van het tot hiertoe betaalde totaal hebben we facturen gekregen met slechts 1 omschrijving, “afwerking en technieken”, die we niet kunnen vertalen naar de meetstaat.  De eindafrekening ligt flink boven het bedrag vermeld in ons contract.

Er zijn uiteraard min- en meerwerken, de meetstaat is enkele keren door ons voor zover we dat konden aangevuld, maar wij hebben ondanks herhaald (schriftelijk en mondeling) aandringen en ondanks contractueel bepaald nooit prijsopgaves gekregen voor bijkomende (noodzakelijke) werken.  De meetstaat is tijdens het project nooit door de aannemer aangepast of ingevuld, we hebben dat uiteraard wel dikwijls gevraagd. 

De aannemer weigert om ons gedetailleerde facturen te bezorgen, aankoopfacturen voor aangekochte toestellen of materialen krijgen we ook niet. Finale gedetailleerde facturen waren nochtans beloofd tegen het einde van ons project.  Aankoopfacturen en specificaties hebben we nodig voor garantie/bijbestelling en voor het Post Interventie Dossier, dat nu niet kan worden opgemaakt. Hij weigert eveneens om op de meetstaat aan te geven welke factuur welke kosten dekt.  Elke factuur hebben wij alles netjes op tijd betaald, tot nu dus.

We hebben de eindfactuur ontvangen, we hebben via email geprotesteerd en de redenen daarvoor opgelijst, en we hebben een tegenvoorstel gedaan.  Hierop kwam als enige reactie enkele weken later een nieuwe factuur, voor een hoger bedrag, zonder begeleidend schrijven, zonder antwoord op onze bezwaren. Daarop hebben we opnieuw geprotesteerd, via email en aangetekend schrijven.  De aannemer stelde dan voor om de Bouwcommissie Geschillen in te schakelen, maar aangezien die enkel bevoegd is voor technische geschillen, hebben wij een dialoog gevraagd.  Die is uitgemond in leugens moeten aanhoren en in ruzie; we zijn wel overeengekomen om binnen enkele weken opnieuw samen te zitten.

Onze vraag: welke verplichting heeft een aannemer wat betreft het bezorgen van aanpassingen aan de meetstaat, het bezorgen van gedetailleerde facturen en tot in welke mate moet er worden gedetailleerd, het aangeven van welke facturen overeenkomen met welke posten in de meetstaat, het bezorgen van aankoopfacturen van goederen en materialen?  Zijn redenering is “de werken zijn gebeurd, dan moeten jullie betalen”, zonder dat wij kunnen nagaan of er niet overdreven of dubbel wordt gefactureerd.

We waarderen praktische raad.

UPDATE

Tijdens het geprek (nou ja) met onze aannemer hebben we hem opnieuw gevraagd om details te krijgen van zijn "afrekening", we kregen niets.  Al leek de aannemer zelf verbaasd dat het eindbedrag een pak hoger ligt dan de afgesproken prijs, "dat moet ik eens bekijken", zei hij. We hebben hem een week later nogmaals schriftelijk (email) gevraagd om ons de details te bezorgen van alle facturen waar enkel een vage beschrijving van 1 lijn opstaat, zodat we die details naast de overeengekomen ramende meetstaat kunnen leggen.  Daarop kwam een afwijzende email, dat we dat allemaal niet nodig hebben (en ons PID dan?!), waarop we de aannemer via AS in gebreke hebben gesteld: voor het bezorgen van detailfacturen en voor het herstellen van de gebreken binnen een redelijke termijn.  Bijvoorbeeld: een kiepraam dat niet open blijft bij een beetje wind omdat dat raam heel groot is en de armen die het raam open houden veel te kort zijn, waardoor dat raam telkens met een harde klap toevalt.  Onze vraag: "waarom kan dit geen echt kiepraam worden?:   Antwoord: "dat systeem wordt niet meer gemaakt".  Uiteraard geen geldig excuus.

Daarna kregen we een dreigende brief van zijn advocaat, wij hebben daarop zelf een advocaat ingeschakeld.  Ik weet dat we in ons recht zijn (een factuur moet nu eenmaal voldoen aan bepaalde criteria), de technische problemen zijn wel degelijk de fout van onze aannemer en/of diens onderaannemers (waar wij geen zaken mee hebben).  Aan de hand van de weinige gedetailleerde gegevens die we wel hebben, kunnen we vaststellen dat de veel  uiteindelijk aangerekend prijzen een flink stuk hoger liggen dan de meetstaat die deel uitmaakte van onze overeenkomst met de aannemer, prijsverhoging zonder ons voorafgaandelijk akkoord.  Dit kan toch allemaal niet?

We kunnen enkel hopen dat, als we gedagvaard worden, er een degelijke onafhankelijke expert wordt aangesteld, dat we gelijk krijgen en dat alle herstellingen en gebreken moeten worden verholpen op kosten van de aannemer. En dat we detailfacturen krijgen,

Want gelijk hebben staat niet altijd gelijk aan gelijk krijgen, helaas.  De eindfactuur hebben we niet betaald (onze advocaat bevestigt dat we daarvoor voldoende argumenten hebben aangehaald in ons AS), maar we kunnen nog steeds niet zelf berekenen door gebrek aan details op de facturen of wij nu nog geld moeten aan de aannemer, of dat hij geld aan ons moet omdat we al teveel hebben betaald (zeker in vergelijking met de meetstaat en ons contract).

Wie nog nuttige tips heeft, ze worden allemaal in dank aanvaard!

Groetjes.

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

42 thumb_up 214 comment Architect
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een factuur moet telkens gedetailleerd zijn.  Een vermelding in de aard van "afwerking en technieken", dat dan op de meeste facturen herhaald wordt, volstaat uiteraard niet.  Als de factuur zelf niet gedetailleerd wordt (omdat dit te veel tekst zou vergen bijvoorbeeld), dan wordt een vorderingsstaat in bijlage gevoegd, die de stand van zaken weergeeft tov de goedgekeurde offerte en waar dus uiteraard ook de meer- & minwerken op vermeld moeten worden.  In principe moet zulk een vorderingsstaat zelfs eerst goedgekeurd worden vooraleer de aannemer factuur kan opstellen.

Als praten niet (meer) helpt, dan kan je niet anders dan blijven weigeren met betalen.  Dat de aannemer dan maar naar een advocaat stapt om betaling te vorderen.  U neemt dan ook best een advocaat onder de arm.  Een gerechtsprocedure wordt dan in gang gezet, waarbij u als leek in deze B2C-situatie (business to client) veel meer gewicht in de schaal kan gooien dan de aannemer.  U moet immers beschermd worden door de professional, wat hij duidelijk niet deed, ondanks vele vragen van uw kant.

www.arcopolo.com 

PI314
0 thumb_up 9 comment Andere particulier
6 maanden geleden

Dank voor uw antwoord, Paul.  Nuttige tips en goed raad, dank u voor deze informatie!

Vriendelijke groeten.


Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?