Livios: Bouwen aan morgen


Kris M

  Lid sinds 05/11/2012

 • Andere particulier
 • Lid sinds 05/11/2012
 • 3 vragen gesteld
 • 1686 vragen beantwoord
 • 72 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 372 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Kris M
 • Andere particulier | Woont in Hofstade-BT
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Schouw, geurlast, appartementen : ambras

Reactie van Kris M

Inderdaad moeilijk om.te oordelen zonder het lastenboek te kennen.  Als - wat veelal (*) het geval is - elk appartement een eigen dampkapafvoer heeft tot buiten dan moet hij die de,buis van een buur ingepikt heeft zich aanpassen.  Da s logisch.

(*). Recentere appartementen hebben ventilatie en veelal een gemeenschappelijke dampkapafzuiging met dampkappen die niet meer zijn dan een klep die open/toe gaat en vetfilters. 

Condensatie op tegels in houtskeletbouw zonder kruipruimte

Reactie van Kris M

Je woont waarschijnlijk in een ouder huis waarbij de vloer nog in volle grond ligt (heel oud huis) of op een niet geïsoleerde vloerplaat.  Hierdoor blijft de vloer kouder dan de binnentemperatuur waardoor er bij hoge luchtvochtigheid in de warmere binnenlucht condensatie optreedt.  Doortastende remedie is vloer en vloerplaat uitbreken en een geïsoleerde vloerplaat opbouwen.  

De vloerplaat zal ook de kurklaminaat afkoelen (weliswaar iets minder koud dan de vloer zelf) zodat de kurklaminaat vochtig zal worden door de optredende condensatie.  

Wanneer moeten we langs bij een notaris?

Reactie van Kris M

De eigenaar van de grond wordt op basis van het recht tot natrekking bij scheiding inderdaad ook eigenaar van het (samen betaalde) huis doch moet wel het door de partner betaalde gedeelte van de waarde van het huis betalen (vergoedingsberekening)

Ga inderdaad best eens langs bij de notaris om als je getrouwd bent een huwelijkscontract af te sluiten dat de rechten van de grondeigenaar veilig stelt evenals de rechten van de partner doch de grond ook in de gemeenschap brengt.  Wat de mogelijkheden zijn als je feitelijk/wettelijk samenwoont weet ik niet zeker maar de notaris wel.  Bespreek met je partner hoe je t ziet en maak een afspraak bij de notaris.  t Is belangrijk om dit te regelen. 

Bouwpromoter . Syndicus .

7 reacties ·

Reactie van Kris M

Een VME betaalt slechts kosten die door de VME goedgekeurd zijn (bij stemming - zie wet op medeeigendom voor de percentages) of die door de rechter opgelegd worden.  Je zal daar de VME niet meewil als (terecht) misnoegde eigenaar dus moeten procederen om je gelijk te halen.  De kosten hiervoor zijn voor u doch kan je proberen terugvorderen via de rechter.  Aan de gerechtskosten van de VME moet je evenwel niet bijdragen.

Je kan ook met meerdere eigenaars samen een procedure opstarten.

wat brandweer/overheid kan doen buiten constateren is beperkt.  Brandweer kan bv de gas doen afsluiten als de installatie niet gekeurd is.

Drijvend bouwen

3 reacties ·

Reactie van Kris M

Heb je al eens bv “woonboot regelgeving” gegoogeld ? 

Draairichting inkomdeur appartement

Reactie van Kris M

Maak een afspraak en ga langs om uw zaak te bepleiten.  Mail werkt dikwijls niet om problemen op te lossen.  Als de deur er nog niet staat en t zijn pro’s dan moeten de plannen vlot aanpasbaar zijn.  Als ze toezeggen schriftelijk laten bevestigen zodat je t bij de voorlopige oplevering als een op te lossen fout kan notuleren. 

Helpt dit niet dan eerst een AS met kopie per gewone brief om de aanpassing te vragen en te laten bevestigen.

Helpt dit niet dan vrederechter (direct dagvaarden/geen verzoeningspoging) om de aanpassing te vorderen.

Vergeet niet dat je getekend hebt voor t lastenboek met die grove architectenfout zodat zodra de deur er inzit de verandering ws niet zal kunnen teruggevorderd worden (maw door u te betalen)

Onkosten Renovatie Gedeelde Muur

Reactie van Kris M

Jij tenzij anders afgesproken: de buur kiest de afwerking (niet schilderen) en jij staat in voor de meerkosten voor de afwerking naar uw keuze.  

Stel dat de buur bouwtoelating had om de bakstenen muur te verhogen dan mag hij (lelijke) snelbouwstenen gebruiken.  Wou je ook bakstenen om estetische redenen dan zou het prijsverschil voor u geweest zijn.

Je had eea kunnen aankaarten tijdens de affichage van de bouwtoelating (bv bezwaar indienen indien geen baksteentjes gebruikt werden noch geschilderd en de buur niet onderhands wou overeenkomen) maar daarvoor is het te laat. t Was ook niet zeker dat een bezwaar zou gehonoreerd worden. 

Als je het opgehoogde gedeelte in gebruik wil nemen dan moet je in principe een muurovername doen en laten registreren. 

Hoogte loods

2 reacties ·

Reactie van Kris M

Van wie heb je de toestemming ?  Van de buurman ?  Je zal hoedanook een bouwvergunning moeten aanvragen omdat je tot op de perceelsgrens wil bouwen.  Waarschijnlijk (onder voorbehoud) zal je een bouwvergunning tot 3m50 kunnen krijgen.  Informeer u op stedebouw in uw gemeente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende