Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 336 vragen beantwoord
 • 15 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 51 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Schouw, geurlast, appartementen : ambras

Reactie van Hugo C.

Is reeds aantal keer op de AV aan bod geweest. Probleem is al paar jaar bezig....Discussie blijft: eigenaar 1 noch eigenaar 2 wil breekwerken in zijn  appartement.

Dus tja wie is er in fout en moet het dan oplossen....? Het gebouw is vrij oud, blijkbaar mag een dampkap rechstreeks zonder pvc/inox buis in een kanaal van een schouw worden aangesloten, de schouw is gemeenschappelijk volgens de akte.

Bij oudere appartementen was een verluchting van de badkamer gewoonlijk voorzien. Een afvoer voor dampkap echter werd zelfs in de jaren '70 zelden voorzien. Dus hetgeen u kan nagaan is of alle badkamers een verluchting hebben langs die schouw. Zo ja, dan is het duidelijk dat dit kanaal niet geschikt is voor een dampkap aan te sluiten. Een andere mogelijkheid is dat deze schouw werd standaard werd voorzien voor het geval men zou overschakelen naar een individuele cv- verwarming ipv collectief. In dat geval zou deze noch voor verluchting badkamer noch voor een dampkap mogen gebruikt worden tenzij de vme akkoord gaat.

Nu lijkt mij een verluchting van de badkamer een noodzakelijk iets, alleen al om condensatie en schimmelvorming te voorkomen. Het is trouwens verplicht in de Vlaamse Wooncode. Een dampkap in de keuken daarentegen kan men gewoonlijk met interne circulatie nemen en dan heeft men geen afvoer nodig (ook een aanbeveling in nieuwe woningen ivm energiebesparing). 

Nieuwe ramen appartementsgebouw licht afwijkende kleur

Reactie van Hugo C.

Een verschil in de kleur van glas kan heel vlug optreden. Helder glas van een andere fabrikant is soms al voldoende, is het type van dubbele beglazing verschillend (bv met en zonder een inwendige  zilvercoating ) dan kunnen al duidelijk kleurverschillen optreden naargelang de invalshoek van het licht. 

Een behoedzame glazenzetter zal gewoonlijk de klant er al bij voorbaat op wijzen dat er "lichte" kleurverschillen tussen bestaande en nieuwe beglazing mogelijk is.

Nu in uw geval zal het en de beglazing en de raamprofielen zijn die mogelijks kleurverschillen opleveren. 

Het beste informeert u de mede-eigenaars volgens de geëigende procedure van de geplande werken met vermelding van het type beglazing en kleur van de raamprofielen (RAL-nummer + Kleuromschrijving - aluminiumlook  ). Wettelijk gezien bent u hiertoe verplicht en wacht u best met de bestelling dat u het akkoord hebt van de mede-eigenbaars. Gewoonlijk zal de omschrijving "aluminiumlook" voldoende zijn om de overige eigenaars gerust te stellen. Maar opgelet: u zou niet de eerste zijn die verplicht zou zijn om de raamprofielen te vervangen door een profiel met de zelfde kleur als de rest. 

In een vereniging van mede-eigenaars kan er raar volk zetelen en dan is de omschrijving muggezifter nog heel bescheiden.

Wij hebben last van een verstopte hoofdleiding van de wc's in ons apparttementsblok (24 eenheden)

Reactie van Hugo C.

beste,

alle 24 woningen zijn aangesloten op de buis van 110mm. de verstoppingen situeren zich in het horizontale gedeelte naar de septische put. Ik vermoed dat er geen verluchting voorzien is op het hoogste punt.

Er zijn buiten wel schouwputjes (3) maar zonder geurafsluiters, bij normale werking zie je in deze schouwputjes ook niets staan

mvg

Als de verstopping zich onderaan  in het horizontale deel van de afvoerleiding voordoet dat duidt dit meer op een overvolle septische put. Een grotere diameter zal ook niet veel helpen.

Gewoon  de periode om de septische put te ruimen korter nemen. Een veel voorkomende oorzaak van de verstoppingen zijn zijn de hygiënsiche doekjes. Deze worden vooral  gebruikt bij de verzorging van baby's. De doekjes lossen niet op in water en breken ook niet af, bovendien drijven ze boven en sluiten de afvoerbuizen af. Dus de septische put zit  veel vlugger vol.

Kringen zekeringskast

17 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ik begrijp niet waarom men zo kritisch staat tegenover het plaatsen en gebruiken van een verliesstroomschakelaar van 30mA, zowel als regelgever als gebruiker. Uiteindelijk duidt een stroomverlies van minder dan 30mA ook op een anomalie in de installatie of toestel met gevaar van elektrocutie of brand. Zelden "herstellen" anomalieën zich op een uitzondering: diepvriesproducten in de kookpot op een elektrische kookplaat laten ontdooien kan  condensatie veroorzaken op, onder en in de kookplaat met het gevolg dat de diff uitschakelt zodra men de plaat inschakelt.

Dus mijn advies: plaats naast de diff van 300mA een diff van 30mA met dezelfde stroomsterkte (40 of 63A) waarop de ganse installatie is aangesloten behalve de elektrische kookplaat. Gans de installatie is beter beveiligd tegen stroomverlies of elektrocutie. 

Bezwaar registratiebelasting

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ik denk dat overmacht een betere reden zou zijn om bezwaar aan te tekenen door het feit dat de verbouwingen niet binnen de verwachte termijn zijn gerealiseerd.

Het best kan u toch op het betreffende departement eens gaan horen hoe zij reageren. Mijn ervaring is dat men systematisch bezwaren verwerpt en men aangewezen is op een rechtzaak om zijn gelijk te halen.

Documentair in elk geval uw bezwaar grondig met gevoerde briefwisseling, offertes enz.

Zonne-warmteboiler of zonneboiler

Reactie van Hugo C.

Meest gunstige van de 2 (als ik me niet vergis) gaat de warmtepompboiler met uitbreiddingsmogelijkheid naar ketel of zonnepanelen toe.

Bij warmtepompboilers heb je zowieso al een hogere performantie dan zonneboiler-systemen (en lagere investeringskost qua installatie en gebruik/onderhoud). 

Een zonneboiler heeft een relatief hoog rendement en met als voordeel dat de warmte volledig gratis is. Bij de warmtepomp heb je vergeten dat deze veel elektriciteit verbruikt. In de winter heb je amper 2kWh warmte voor 1kWh elektriciteit. En dat is de grote klacht van warmtepompbezitters: de torenhoge elektriciteitsfactuur. 

Beste medewerkers,

12 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Het benodigde vermogen in kW blijft hetzelfde of je nu met elektriciteit of met gas verwarmt. Nu is er geen probleem met de vermogens per kamer, dus kan dat in principe hetzelfde blijven voor de radiatoren van de CV. En om dan het vermogen van de ketel te bepalen tel je die vermogens op en kom je op een totaalvermogen van 5,5 kWatt voor verwarming. 

Ketels met zulk klein vermogen ga je wellicht niet vinden, dus de kleinste nemen maar liefst met een modulerend vermogen.

Het bepalend element bij gaswandketels is de voorziening van sanitair warm water. Indien men die optie kiest en men wenst enig comfort in de winter (lage temperatuur koud water) dan is 24kW net iets te weinig, 28 kW voldoende. En dit terwijl men alles bij elkaar 6 tot 8 kWatt nodig heeft voor verwarming. Dus zeker een modulerende gasketel kiezen met een zo laag minimum vermogen.

Herkeuring elek installatie - keurder

Reactie van Hugo C.

Dag Hugo, 

Hoe kan ik die nazien? 

Op het verslag van de keuring (voor verkoop, van vorige jaar) is hier geen opmerking over gemaakt. Zou ervan uitgaan dat die in het eerste verslag ook al zou vermeld zijn mocht dit niet in orde zijn. anders blijf je in een viscieuze cirkel zitten waar de keurder telkens nieuwe elementen naar boven haalt ... Aleja waar stopt het dan, dan zou ik de aarding in orde brengen, als ik keurder dan weer laat komen, kan hij weer nieuwe opmerkingen aanhalen en zo blijft een mens bezig. 

Zowel in de kast als als onder de kast zitten de aardingen samengeklemd

Mvg,

Als er bij de eerste controle geen schema's waren dan vermeldt men gewoonlijk op het verslag dat de keuring niet volledig is uitgevoerd omdat er geen schema's waren. Men laat dus de mogelijkheid open om nieuw vastgestelde inbreuken op te nemen in het verslag.

De equipotentiaalverbinding is gewoonlijk terug te vinden in de nabijheid van de water- en gasteller. De verbinding is gewoonlijk een geel-groene VOB draad van 6mm2. Rond de buis wordt een speciale metalen spanband aangebracht met een aansluitklem voor de aarding. Heeft u nog een metalen bad dan moet dat ook geaard worden. Als ik het goed voor heb dan mag dit een geel-groene VOB draad zijn 2,5mm2 vanuit een nabijgelegen stopcontact. De metalen waterleiding buizen (warm en koud water) worden op die plaats ook mee geaard zodat er nooit een spanningsverschil kan ontstaan tussen het metalen bad en de badkraan.

Zonnepanelen met de nieuwe meters ???

Reactie van Hugo C.

Ivm met de uitbreiding, zie simulatie cijfers in bijlage (en die zijn altijd voorzichtig lager dan de realiteit) In bijlage de SMA simulatie van onze huidige situatie en die van de upgrade.

Voor januari 90kWh extra opbrengst
Voor februari 125kWh extra opbrengst
Voor maart 230kWh extra opbrengst
Voor april 340kWh
...
Voor september 255kWh
Voor oktober 170kWh
Voor november 90kWh
Voor december 60kWh (of dus een volledige laadbeurt van de auto en dus 300 à 375km)

In totaal zal er bijna 2700 kWh extra geïnjecteerd worden (situatie zonder auto) of nog een dikke 150 euro extra per jaar te krijgen voor injectie. Op 25 jaar is dit 3750 euro en dus ongeveer de kost van de aanschaf van de extra panelen. De winst zal dus niet hieruit voortkomen maar uit het feit dat er nog minder afname van het net zal zijn en minder sleet aan de batterij door een gespreider direct PV-verbruik en minder ladingen en ontladingen van de batterij. En ook dat zal weer de kost voor het laden van de auto ten goede komen.

Zoals met de PV-zonnepalen zo zal het ook verlopen met de elektrische wagen. Van bij de start van de subsidiëring van de pv-zonnepanelen voelde je al met ellebogen aan dat het concept in het geheel niet klopte en economisch / financieel niet houdbaar was. Met als gevolg dat velen vandaag ontgoocheld zijn over de toekomst van de subsidieregeling. Mooi in het begin maar eenmaal een belangrijk aandeel bereikt is, is de waarheid niet langer te verdoezelen. Vandaag int de overheid nog enorme accijnzen op de brandstof voor wagens. Zie maar naar het verschil tussen de prijs van stookolie en de prijs aan de pomp (x 2 ?). En dat verlies zal moeten gecompenseerd worden ... door de autobezitters. Vandaar dat men vandaag zowat huigelachtig aankondigingen doet over rekeningrijden, de ware achterliggende reden is "hoe kunnen we de ontlopen accijnzen op elektrische wagens innen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende