Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1363 vragen beantwoord
 • 86 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 323 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Ervaringen 4tec

51 reacties ·

Reactie van Charel

Hoe zit het bij WendyW en Bolleke3 ? Zouden die nog iets kunnen laten horen?

Dat waren blijkbaar de enige twee positieve reactie's terwijl de meesten aan hun water al konden voelen dat er misschien wel eens iets niet pluis zou kunnen zijn.

In ieder geval was het verloop van dit topic niet zo dat je hierdoor in volle vertrouwen met deze firma in zee kon gaan.

Bouwovertreding dakterras ontdekt na 25j

Reactie van Charel

Indien er niets officieel is geweten van een bouwovertreding is er wellicht ook nooit een vaststelling gedaan, laat staan dat er een vonnis over zou zijn uitgesproken.

Ik zou dat gewoon negeren, dat zij maar stappen zetten als ze dat nuttig achten. De kans is zeer groot dat het enkel bangmakerij is om wat meer macht over jullie te kunnen hebben. Dus geen discussie hierover voeren. 

Maar zoals Kris ook al aangaf, ik zou één en ander wel nagaan, niet in eerste instantie om de strijd aan te gaan, maar om voor jezelf te weten te komen hoe het werkelijk is en wat de consequentie's na zovele jaren in het slechtse geval nog zouden kunnen zijn.

Scheidingsmuur hogergelegen stuk grond

Reactie van Charel

Je hebt het dan over een belangrijke reliefwijziging van uw perceel. Dit is helemaal niet evident, alles kan gemaakt worden, maar niet alles  mag zomaar. Hiervoor heb je al zeker de toelating nodig van ruimtelijke ordening.

Zoals je nu de keerwand voor ogen hebt lijkt het mij te moeten kunnen, echter je moet hierover 100 % zekerheid hebben vooral met zo'n groot hoogteverschil en de extra druk. De gevolgen van een te zwakke uitvoering kunnen groot zijn voor zowel uw buurman als jijzelf. Dus moet je dit laten berekenen;

Keerwanden met betonnen L-elementen zoals hierboven aangegeven lijken mij ook de meest aangewezen manier, echter dan moet er bij de buren ook eerst meer dan 1 m diep en 1 m breed worden uitgegraven en dat zal waarschijnlijk ook niet evident zijn. Het horizontaal liggende been van dat L-profiel moet namelijk onder het hoogste deel grond komen te liggen.

Electriciteit op zolder aftakken van zekeringkastje boiler

Reactie van Charel

De voedingsdraad komt van de zekeringskast uit een automaat van 32A. Hierop zitten ook de stopcontacten van onze slaapkamers. De dikte is 4mm.

Ik heb de stellige indruk dat uw waarnemingen niet kloppen, ze lijken mij in ieder geval ongeloofwaardig. Want wat lees ik?

-Vertrek vanuit de zekeringkast vanaf een automaat van 32 A met een kabel van 4 of 6 mm²

-Die kabel van 4 of 6 mm² zou dienen voor stopkontakten voeden en een klein zekeringkastje voor de boiler, daar zou dan die kabel aangesloten zijn aan een zekering van slechts 6 A om hiermee de boiler te voeden en te beveiligen.

Kan niet kloppen ! Wil je dit nog eens nazien en eventueel verbeteren?

Verandadak isolatie mogelijkheden

Reactie van Charel

Xpsplaten, zou dat veen oplossing kunnen bieden? De vraag alleen, hoe bevestig je dat op het dak.

In mijn vorige post had ik twee voorbeelden van bevestiging gegeven.

Hoe isolatiedeken leggen op betonnen- zoldervloer?

Reactie van Charel

Geen van beiden heeft gelijk ! De aluminiumlaag aan de bovenkant lijkt mij dan nog de slechtste raad.

Je kan best een isolatiedeken nemen zonder een aluminiumlaag en deze zonder een dampscherm plaatsen. Ook dat aftapen is dus niet nodig, enkel zien dat alles goed aansluitend geplaatst wordt.

Huisdieren toegelaten in appartementsgebouw

Reactie van Charel

Beste , de basisakte telt , indien ge die wil laten veranderen moet 4/5 van de eigenaars akkoord zijn.

De basisakte kan alleen met een notariele akte veranderd worden

Maar als in zo'n basisakte bepalingen staan die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen dan hebben die bepalingen in de basisakte geen waarde. Het houden van huisdieren valt daar mijns inziens ook onder, je kan dat niet verbieden, ook niet met een basisakte, een koopakte of een huurovereenkomst.

Ik zou zo'n bepaling in de basisakte eerder beschouwen als een vrijblijvende maar zeker gewenste afspraak tussen de partijen die dat te goeder trouw onderschrijven.

Inkijk door verdiep bij te bouwen

Reactie van Charel

Je kan inderdaad een bezwaar indienen maar dat moet dan wel een gegrond bezwaar zijn. Als bijvoorbeeld het gebouw tot op de perceelsgrens zou gebouwd worden dan zal het bezwaar duidelijk gegrond zijn, dan zou de bouwaanvraag zelfs zonder dat bezwaar wellicht afgekeurd worden.

Als echter dat gebouw op bijvoorbeeld drie meter van de grens staat dan denk ik dat ramen aan die kant zullen mogen. Het is onder andere daarvoor dat men in de meeste gevallen door een afsluiting of haag op de persceelsgrens de wederzijdse inkijk probeert te voorkomen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende