Livios: Bouwen aan morgen


Charel

  Lid sinds 08/03/2015

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 08/03/2015
 • 1 vraag gesteld
 • 1630 vragen beantwoord
 • 99 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 379 bedankjes ontvangen
 • 3 leden bedankt


Charel
 • Andere professioneel | Woont in Hoogstr.
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Kan ik afzien van aankoop ,

55 reacties ·

Reactie van Charel

Eerlijk gezegd begrijp ik het niet goed meer.

Je vraagt om te beginnen of je kunt afzien van aankoop. Hieruit leidt ik dan af dan je een woning koopt met uiteraard de grond waarop die staat.

Later blijkt ook dat niet jij de bouwheer bent die dus een aannemer op jouw grond een woning laat bouwen maar dat de firma (* aangepast door moderator) in feite de bouwheer is die voor zijn rekening de woning bouwt en die de opdrachtgever is van de architect.

Er blijkt ook nog dat de aannemer de woning wil behouden of terugkopen (inbegrepen de grond uiteraard), zelf spreek je al over een mogelijke volgende (gedupeerde) koper.

Mag ik dan veronderstellen dat de grond niet oorspronkelijk jouw eigendom was, maar dat die samen met een nog op te richten woning aan u is verkocht als één geheel door de firma (*aangepast door moderator) ? 

Ik denk dat dit nuttig om weten is.

Schouw, geurlast, appartementen : ambras

Reactie van Charel

Eigen afvoerkanaal wil niet persé zeggen dat het tot buiten apart is. Het kan zijn dat de aparte kanalen ergens nog in het gebouw zijn samengevoegd. Het kan ook zijn dat er aparte kanalen zijn voorzien voor ventilatie en voor bijvoorbeeld een dampkap en dat nu die dampkap op het systeem van de ventilatie is aangesloten.

Het is dus niet zo simpel om hier te zeggen wie er in de fout is. Je zal eerst de plannen, de beschrijvingen en de voorwaarden in de koopaktes er op na moeten slaan.

Wanneer mag je stappen op betonnen trap

Reactie van Charel

De trap is wellicht ter plaatse gestort en steunt dus nog op zijn bekisting. De bekisting haal je pas weg als de trap voldoende is uitgehard maar je kan er ondertussen vanaf dag drie al rustig over gaan.

Opbouw HSB met Siliconenharsbepleistering

Reactie van Charel

Beide folie's weglaten, cellulose isolatie gebruiken en een meer dampopen crépi laten zetten.

En toch proberen om meer dan 180 mm geisoleerde struktuur te nemen. Ook de leidingsspouw zou ik in it geval mee isoleren met bijvoorbeeld glaswol.

Opstijgend vocht of lek?

2 reacties ·

Reactie van Charel

Het lek is dus zo goed als zeker van de wc-ruimte afkomstig. Dat kan van de afvoer zijn of van de toevoer. Van de toiletpot of van het lavabo'tje.

Om een lek in de waterleiding uit te kunnen sluiten zou je 's avonds alle hoekstopkraantje en overige afsluitkraantjes van alle toestellen (ook de boiler) moeten dichtdraaien en de meterstand noteren. Indien je de morgen erna een verschil in meterstand ziet dan heb je vrijwel zeker een lek in de waterleiding in de vloer of in de muur. Vermits je nergens anders waterschade hebt zal dat dan zeker in de nabijheid van de wc-ruimte zijn. 

Tot de onderzoeker komt om het lek te dedecteren zou je dan voortaan zo veel mogelijk de hoofkraan gesloten kunnen houden.

Wij hebben last van een verstopte hoofdleiding van de wc's in ons apparttementsblok (24 eenheden)

Reactie van Charel

Indien er inderdaad een septische put is dan zou dat voor 24 appartementen wel een heel ruime put moeten zijn om op tijd alle binnenkomende stront te kunnen verwerken en verkleinen. 

Ik heb het sterke vermoeden dat de septische put zijn werk niet efficient genoeg kan doen en dat  dus te lang te veel onverteerd materiaal zich soms ophoopt in de  put om daarbij de vlotte invoer van nieuw materiaal te hinderen.

De redelijk kleine diameter hoeft geen probleem te zijn, zelfs bij 24 wc's is de kans zeer klein dat er meerderen op precies hetzelfde moment doorspoelen. Moesten er dat toch eens een drie-tal zijn dan nog zou dit geen probleem van verstopping mogen geven.

Bouwpromoter . Syndicus .

7 reacties ·

Reactie van Charel

De kosten die je maakt om op eigen initiatief mensen te raadplegen zal je nooit zonder meer kunnen terugvorderen.

Dat kan enkel indien je via de rechtbank in je gelijk gesteld wordt. Aan u of aan uw advocaat om uit te maken hoe groot de kans hiertoe is.

De vraag die je je ook moet stellen is ook hoe veel het je op korte en ook op lange termijn zal kosten als niemand actie onderneemt. 

Rioolbuis, ondergrondse inneming

Reactie van Charel

Ik heb het vermoeden dat hier oorspronkelijk een gracht gelegen heeft. Zulke gracht mag niet afgedankt worden door de eigenaar van het perceel waar die gracht passeert maar ze moet door die persoon wel onderhouden worden zodat het water van de stroomopwaarts gelegen percelen ongehinderd kan blijven afgevoerd worden.

Wellicht is die gracht destijds om welke reden dan ook en door wie dan ook ingebuisd, iets wat tegenwoordig niet meer zou mogen. Maar dat ontslaat de eigenaar van het perceel daarom nog niet van de onderhoudsplicht.

In ieder geval, moest het zo zijn zoals ik vermoed, dan lijkt mij die ondergrondse buis met de toezichtputten minder hinderlijk dan een open gracht dwars door uw perceel.

Hoe herstellen blinde muur (aangetast door weerelementen)

Reactie van Charel

Beste Wout,

In principe kan je hier net hetzelfde doen als bij de gemeenschappelijke tuinmuur, het lijkt mij dezelfde situatie van tamelijk poreuze stenen die ooit zijn bepleisterd of bestreken met een te dampdichte mortel.

Ik zou dus ook hier alle oude pleister plus alle loszittende muurdelen verwijderen om de muur daarna opnieuw te bepleisteren of te kaleien met een kalkmortel. 

Best overleg je dit met uw buurman ivm het uitzicht van de muur en de hinder tijdens de werken.

Die kalkmortel kan naargelang de soorten kalk en zand je hiervoor gebruikt verschillend zijn van kleur, gaande van grijs, vuil wit, oker en alle schakeringen ertussen. Ook kan die pleister of kalei achteraf nog geschilderd worden in een kleur naar keuze. Het is dan wel zeer belangrijk dat dit met een volkomen dampopen verf gebeurd, liefst een kalkverf.

Als je  later de muur wilt isoleren dan kan je dat niet aan de buitenkant doen omdat je hiervoor dan plaats zou moeten innemen op het eigendom van uw buren. Dat recht heb je niet, je hebt enkel het recht om die muur te onderhouden, niet om die uit te dikken.

Hoe beschadigde tuinmuur repareren?

Reactie van Charel

Hier is overduidelijk dat destijds een foute bepleistering is toegepast !

Dit is een veel te harde en volkomen dampdichte pleister op basis van zand en cement. Vocht dat in de muur zit van voor hij bepleisterd werd samen met opstijgend vocht uit de ondergrond kan nooit meer weg uit de muur en zal er in de winter voor zorgen dat het achter de pleister bevriest waardoor er in eerste instantie scheurtjes ontstaan in de pleister en er nog meer water tussen de muur en de waterdichte pleister geraakt. Winter na winter zal de pleister hoe langer hoe meer worden afgedrukt van de  muur tot het er met hele plakkaten tegelijk afvalt en de muur hoe langer hoe natter wordt.

Een buitenpleister moet er voor zorgen dat er van buiten af geen water in de muur kan lopen (waterbestendig) en dat tegelijk het inwendige vocht als waterdamp kan uitdrogen (dampopen).

Dit kan je bekomend door een pleister of kalei te gebruiken op basis van zand en kalk (zeker geen cement !).

Deze muur is volgens mij nog te redden door alle oude cementpleister te verwijderen en de muur te kaleien of te pleisteren met een kalkmortel.

Voor een doe het zelver is kaleien zeer goed te doen !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende